Aarhus sagde farvel til sine gamle sporvogne i november 1971 – kun et halvt år før hovedstaden omstillede sin sidste sporvognslinje til busdrift. Siden 1978 har sporvogne fra Aarhus årligt kørt ca. 1.800 km på Sporvejsmuseet, hvilket svarer til afstanden mellem Aarhus og Firenze.

Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm åbner til sæsonen 2017 påskedag, 16. april. Det sker få uger før den jyske hovedstad – og den europæiske kulturby – Aarhus begynder på nye kapitler i den danske sporvejshistorie, når byens og oplandets nye letbane begynder trafikken. En begivenhed, som naturligvis markeres af det midtsjællandske museum. Også Odense og hovedstadsområdet er på vej med deres letbaner – den moderne udgave af sporvejene.

Foreningen bag Sporvejsmuseet – Sporvejshistorisk Selskab – har fulgt udviklingen af moderne sporveje i udlandet gennem adskillige år. Den sidste gamle danske sporvognslinje blev omstillet til busdrift i 1972. Siden har mange danskere opfattet sporvogne som lige så fortidige som vikingeskibe. Det har Sporvejsmuseet forsøgt at korrigere via aktuel information lige siden museets åbning for offentligheden i 1978. Mens der er blevet anlagt moderne sporvejssystemer i talrige byer i vore nabolande, har danske politikere holdt sig for både øjne og ører, når udlandet kunne berette om særdeles positive erfaringer med denne kvalitetsforbedring af kollektiv bytrafik. Nu er udviklingen omsider nået til Danmark, så letbaner også her bliver en del af det samlede udbud af kollektiv bytrafik.

Sporvejshistorien er naturligvis ikke glemt i Sporvejsmuseets nye udstilling. I 1967 – for 50 år siden – var omstillingen til busdrift nået så vidt i hovedstaden, at den første af de seks ”store” sporvognslinjer blev trafikeret af dieselbusser. Det drejede sig om byens ældste sporvognslinje – hovedlinjen, linje 1.  Dermed var sporvejsnettet blevet så stormasket, at man samme år opgav at vise turisterne byens seværdigheder fra den særlige turistsporvogn Linje T.

Fænomenet Totalreklame – fuldstændig ommaling af en sporvogn eller bus i reklameøjemed – bliver også belyst i årets udstilling, idet Irma kørte på det københavnske sporvejsnet med en særlig kaffesporvogn malet i kaffeposefarver i 1957 og 1967. Den sidste kaffesporvogn og en tilsvarende bivogn blev købt af Irma og opstillet ved firmaets hovedkontor de følgende 13 år, hvorefter vognene blev overtaget af Sporvejsmuseet. Sporvognene er i depot og venter på at få slettet sporene af tidens tand.

Sporvejsmuseets besøgende kan ikke undgå at se den kolossale udvikling, som museet gennemgår i disse år. Ved museumssæsonens begyndelse er man gået i gang med at opføre endnu en stor

bygning – den femte i løbet af de seneste godt to år. Den nye bygning bliver museets fjerde sporvognsremise og samtidig remise for de bevarede trolleybusser. Museumsgaden med det uofficielle navn Valby Langgade udvikler sig også, idet der etableres stadig flere butiksudstillinger, som de så ud i 1940erne, 1950erne og 1960erne. Selv noget så sjældent som et rigtigt posthus!

Bustrafikken har flere mærkedage i Sporvejsmuseets 2017-sæson. 27. juli 1917 – for 100 år siden – blev hovedstadens sidste hesteomnibusser pensioneret, hvorefter al kollektiv transport hos Københavns Sporveje var drevet med elektricitet eller benzin. Den bevarede hestetrukne omnibus kan opleves i trafik mellem Sporvejsmuseet og Skjoldenæsholm Herregård en halv snes gange i løbet af sæsonen – også på selve 100-års dagen, 27. juli. En meget aktiv pensionist! Og så åbner Sporvejsmuseets nye busudstillingshal lørdag 1. juli, hvilket indebærer, at Sporvejsmuseets udstilling udvides med yderligere 2.600 kvadratmeter.

Sporvejsmuseet ligger ved Jystrup mellem Roskilde og Ringsted. Museet er åbent lørdage, søn- og helligdage kl. 10-17. I skolernes sommerferie kl. 10-17 alle dage undtagen mandage, hvor museet er lukket. Der kan læses mere på www.sporvejsmuseet.dk

/Pressemeddelelse Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm