I april begynder sidste etape i Benløse Bypark

Arbejdet i Benløse Bypark er stadig i gang, men det ligger stille indtil sidst i april. Jorden i parken skal være mere tør, før det sidste arbejde kan gøres færdigt. Den nye Benløse Bypark åbner i løbet af sommeren.

Benløse Bypark skal gøres mere åben og brugervenlig og samtidig være med til at klimasikre nærområdet. Derfor begyndte Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning i sommeren 2016 at arbejde i Benløse Bypark, og arbejdet følger tidsplanen.

Entreprenøren er færdig med anlæggelsen af vandrenden i Benløse Byskov og vådengsarealet på den tilstødende eng. I Byparken er modelleringen af landskabet ved at tage sin afslutning, så man kan fornemme, hvordan landskabet kommer til at se ud. Det er dog slet ikke færdigt, understreger Elsebeth Furbo, projektleder i Ringsted Kommune.

”Der mangler stadig en del gartnerarbejde i parken. Vi skal have sået græs og plantet træer og buske, og vi skal også have bygget en legeplads og opsat fodboldmål, bænke og skraldespande i parken,” siger Elsebeth Furbo.

Senere på foråret skal der også laves nogle ændringer på kælkebakken i Byparken. Det skal gøre kælkebakken mere anvendelig, når der kommer sne og kolde perioder. Blandt andet skal forsinkelsesbassinet foran bakken justeres, en rist i forsinkelsesbassinet skal flyttes, og der skal graves lidt af kælkebakkens langside, så den bliver lige så god som før klimaprojektet begyndte.

Det arbejde bliver dog først påbegyndt i slutningen af april, fortæller Lasse Skjold Petersen, projektkoordinator i Ringsted Forsyning.

”Lige nu står arbejdet stille, mens vi venter på, at jorden tørrer. Som det er nu, er jorden i Benløse Bypark for våd til, at vi kan gøre det sidste arbejde færdigt. Vi forventer, at arbejdet kan genoptages i slutningen af april,” siger Lasse Skjold Petersen fra Ringsted Forsyning.

Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning forventer, at den nye Benløse Bypark står endelig klar i løbet af sommeren 2017.