Ringsted Kommune indfører et nyt elektronisk låsesystem i hjemmeplejen. Det nye system betyder, at de fysiske nøgler, som hjemmeplejen hidtil har brugt for at komme ind til borgerne, nu bliver skiftet ud med et elektronisk og mere sikkert system.

Hjemmeplejen har i dag nøgle til flere ældre og syge borgeres bolig, enten fordi borgeren har et nødkald, eller fordi borger og visitation i fællesskab har vurderet, at det er en god ide. Fra den 22. maj og fire uger frem bliver der sat et nyt låsesystem op hos de borgere, der i dag har en nøgleaftale med kommunen.

Sikker og nem adgang for hjemmeplejen
Med de nye elektroniske låse kan kommunens medarbejdere hurtigt komme ud til borgere, der har brug for hjælp. Samtidig er systemet mere sikkert end det eksisterende system med fysiske nøgler. Det elektroniske låsesystem lever for eksempel op til de sikkerhedsmæssige standarder man anvender i blandt andet bankverdenen. Systemet anvendes allerede i dag i mange kommuner på Sjælland, der igennem flere år har haft god erfaring med det elektroniske låsesystem.

Hvordan virker de elektroniske nøgler?
Den elektroniske adgang til borgerens bolig er personlig og sikrer dermed, at det kun er den medarbejder fra kommunen, der har et relevant behov for at besøge borgeren, der får adgang.

Der monteres en elektronisk enhed på den indvendige side af borgerens dør, som giver hjemmeplejen elektronisk adgang til døren via deres mobiltelefon. Den elektroniske enhed kan ikke ses udefra, og det vil derfor ikke være til at se, hvilke borgere der har det elektroniske nøglesystem.

Alle borgere, der er indbefattet af de nye system, vil modtage et brev fra Ringsted Kommune med nærmere information.

Fakta 

  • Låseenheden vil ikke få indflydelse på borgernes dagligdag eller forsikringsforhold.
  • Det er Ringsted Kommune, der betaler tilretning af låsen samt reetablering af låsen, hvis hjemmeplejen ikke længere skal have adgang.
  • Nøglesystemet bliver sat op hos brugere af den kommunale hjemmepleje eller hjemmesygepleje i perioden 22. maj til 16. juni.
  • Det nye nøglesystem gælder også alle de borgere, der har nødkald i hjemmet.
  • Borgere, der udelukkende modtager hjemmehjælp fra kommunens private udbyder Aleris, vil ikke få skiftet låsesystem.