Klima- og Miljøudvalget ønsker at lade tung gennemkørende trafik udgå af forslaget om åbningen af Amtstue Allé. Udvalget skal til august tage stilling til to nye scenarier for Amtstue Allé, og sagen skal endeligt behandles i Byrådet i andet halvår af 2017.

På mødet torsdag aften ønskede Klima- og Miljøudvalget, at tung gennemkørende trafik udgår af åbningen af Amtstue Allé. Tung trafik er normalt køretøjer over 3.500 kg.

Udvalget ønskede også at få beregninger på to nye scenarier: Dels et scenarie, hvor Amtstue Allé åbnes og bliver ensrettet. Og dels et scenarie, hvor Amtstue Allé åbnes i begge retninger. Efter planen skal udvalget til august behandle de to scenarier. Det er Byrådet, der træffer den endelige beslutning på et tidspunkt efter sommerferien.

Der er altså ikke truffet en endelig beslutning om det samlede fremtidige trafikforløb efter omdannelsen af Torvet. Ringsted Kommune arbejder fortsat for at finde den løsning, der tager mest muligt hensyn til områdets beboere, og samtidig sikrer den bedste trafikafvikling i bymidten.

Der vil på et tidspunkt i sidste halvår af 2017 komme et borgermøde, hvor områdets beboere kan få mere detaljeret information.

/Pressemeddelelse – Ringsted Kommune