I alt 80 kommuner er blevet berørt af sikkerhedsbrister hos en af kommunernes it-leverandører, KMD. Sikkerhedsbristerne har betydet, at det har været muligt for uvedkommende uretmæssigt at få adgang til borgeres CPR-oplysninger. To personer i Ringsted Kommune er blevet berørt.

En af Ringsted Kommunes it-leverandører – KMD – har orienteret Ringsted Kommune om, at der er sket sikkerhedsbrister i et af deres it-systemer, nemlig Digital Pladsanvisning. Ringsted Kommune anvender systemet til, at forældre kan indskrive børn i dagtilbud og i SFO.

I alt 80 kommuner er blevet berørt af sikkerhedsbristerne.

Sikkerhedsbristerne er blevet lukket, oplyser KMD. Inden det skete er der sket uretmæssig blotlæggelse af nogle få borgeres navne og CPR-oplysninger. KMD har oplyst, at to personer i Ringsted Kommune desværre er berørt. Det betyder, at andre personer potentielt har haft mulighed for at få adgang til de to borgeres navne CPR-oplysninger.

Ringsted Kommune har været i kontakt med de to berørte borgere. Ringsted Kommune har ikke kendskab til, at de to borgeres CPR-numre er forsøgt misbrugt.

KMD betragter sagen som hacking, og de har anmeldt den person, der fandt sikkerhedsbristerne, til politiet. KMD bemærker, at pågældende er it-professionel.

KMD har orienteret Datatilsynet om sagen.