Byskovskolens skoleleder, Finn Pilgård, er per den 15. juni fratrådt sin stilling efter aftale med Ringsted Kommune. Martin Falkenberg Kofoed er fra den 26. juni konstitueret skoleleder på Byskovskolen.

Gennem de senere år har Byskovskolen været igennem en positiv udvikling ovenpå en meget svær økonomisk situation. Medarbejdere, bestyrelse og ledelse har arbejdet sammen om at skabe mest mulig læring og trivsel for skolens elever. Den lagte plan for afviklingen af en oparbejdet gæld er fulgt, og skolen er dermed på rette kurs økonomisk.

”For at sikre at den positive udvikling fortsætter, har jeg haft nogle drøftelser om de opgaver, der ligger foran skolens ledelse og skolens leder, med skoleleder Finn Pilgård. Den økonomiske plan skal følges, og der er brug for, at skolens fortsatte udvikling er solidt forankret blandt skolens personale,” forklarer Jesper Ulrich, skolecenterchef i Ringsted Kommune og fortsætter:

”Ringsted Kommune og skoleleder Finn Pilgård ser ikke skolens fortsatte udvikling på samme måde, og drøftelserne har derfor udmøntet sig i, at Ringsted Kommune og Finn Pilgård har indgået en aftale om at Finn Pilgård fratræder sin stilling på Byskovskolen 15. juni 2017.

Jeg vil gerne, på Ringsted Kommunes vegne, takke Finn for den store indsats, han har ydet for Byskovskolen, og jeg ønsker ham alt det bedste fremover.”

Indtil en ny skoleleder er på plads er Martin Falkenberg Kofoed konstitueret som skoleleder på Byskovskolen – han tiltræder den 26. juni. Martin er i dag viceskoleleder på Dagmarskolen.

Rekrutteringen af ny skoleleder går i gang efter sommerferien, og Ringsted Kommune forventer, at en ny skoleleder kan tiltræde den 1. januar 2018. Forældrevalgte og medarbejdere bliver involveret i henhold til Ringsted Kommunes rekrutteringsvejledning.

Pressemeddelelse – Ringsted Kommune