Der er observeret blågrønalger i Haraldsted Lillesø, også kaldet Badesøen og Tivolisøen. Undlad derfor at lade børn og dyr lege og indtage vandet herfra, da det kan give gener, som fx opkast og dårlig mave.

Det Blå Flag ved Haraldsted Lillesø er taget ned.

Det Blå Flag er taget ned, og der er sat ”Badning Frarådes” skilte op på informationstavlen ved søen.

De alger, som kan forekomme i danske søer og havområder, er mikroskopiske planter, der svæver frit i vandet, og som transporteres af strøm og vind.

Alger giver ikke i sig selv anledning til problemer, når de forekommer i mindre mængde, men ved badning i vand med masseopblomstring af blågrønalger kan de være giftige, da nogle af blågrønalgerne kan være giftige.

Ved store mængder af blågrønalger vil der næsten altid være giftige arter til stede. Hos dyr og mennesker kan disse giftstoffer medføre eksem, kvalme og opkast.

Særlig risiko for børn og hunde
Alger har en tendens til at samle sig langs bredden, og de udgør derfor en særlig risiko for små børn, der leger i vandkanten, og hunde, der drikker af vandet. Netop opskyl af blågrønalger har i flere tilfælde forårsaget alvorlige forgiftninger hos hunde og andre dyr. Formodentlig fordi de har spist algerne.

Masseopblomstringer af alger optræder især i perioder med varmt og stille vejr, hvor algerne samles i de øverste vandlag, mens blæst og fralandsvind betyder, at algerne spredes. Dette betyder, at algeforekomster kan variere meget i tid og sted, og det er derfor ikke altid muligt at give en opdateret information om forekomst af giftige alger.

Hvornår kan man bade igen?
I Haraldsted Lillesø (Tivolisøen) holder kommunen flere gange ugentligt øje med, om der er masseopblomstringer af alger. Det blå flag bliver hejst, når vandet igen er til at bade i.

Du kan også holde øje med kommunens hjemmeside, www.ringsted.dk, hvor de løbende informerer om badevandets tilstand.