En såkaldt 360 graders undersøgelse skal kortlægge borgernes tilfredshed med Ringsted Kommune. Undersøgelsen kommer rundt om alle aspekter ved at bo og leve i Ringsted Kommune – fra tilfredsheden med skoler og dagtilbud, ældrepleje, veje og grønne områder til kultur- og fritidstilbud og om det er attraktivt at bo i Ringsted Kommune.

Det skriver Ringsted Kommune i en pressemeddelelse.

Kommunen sender i disse dage breve ud til 5.000 tilfældigt udvalgte borgere, som bliver opfordret til at deltage i undersøgelsen. Borgerene opfordres til at svare på en række spørgsmål om kommunens service og om at bo og leve i Ringsted Kommune. Brevene sendes ud via digital post.

Retning for kommunens udvikling
Ringsted Kommune har to gange tidligere udarbejdet lignende undersøgelser. Overordnet set har der været en positiv udvikling i borgernes opfattelse af kommunen fra den første undersøgelse i 2011 til den anden undersøgelse i 2015.

Borgmester Henrik Hvidsten. Foto: Ringsted Kommune

Undersøgelserne bruges da også af Byrådet og kommunens administration til at give nogle pejlemærker for, hvad der optager kommunens borgere og hvor der er behov for forbedring. Den kommende undersøgelse bliver derfor et vigtigt redskab for Byrådet til at sætte retningen for den kommende udvikling i Ringsted Kommune.

Borgmester Henrik Hvidsten udtaler i den forbindelse:

Undersøgelserne af borgernes tilfredshed med kommunen er et vigtigt redskab for os politikere. Det giver os en idé om, hvordan den førte politik indenfor kommunens mange områder har virket, og hvad vi skal være opmærksomme på fremover.

Jeg er glad for, at vi ved sidste undersøgelse kunne spore en stigende tilfredshed indenfor de fleste områder, og at vi samtidig fik nogle tilkendegivelser om, hvor vi skulle sætte ind.

F.eks. viste de to undersøgelser i både 2011 og 2015 en lav tilfredshed med vedligeholdelsen af kommunens folkeskoler. Jeg er derfor glad for, at vi med de seneste års budgetter har prioriteret det område og flere andre områder indenfor børne- og ungeområdet.”

Afslutningsvis siger han:

 ”Jeg glæder mig til at se resultaterne af den nye undersøgelse, og jeg håber, at rigtig mange vil være med, så vi kan få et godt grundlag at arbejde videre ud fra.

Undersøgelsen kører frem til den 31. august, og den endelige rapport forventes færdig midt i oktober.