Ringsted Kommune har siden 2016 gennemført projekt JobFirst, som er en ekstraordinær virksomhedsrettet indsats overfor borgere over 30 år, som har det til fælles, at de af forskellige årsager har haft vanskeligt ved at komme i job, og det har virket.

Det skriver Ringsted Kommune i en pressemeddelelse.

Projektet er finansieret af midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og er blevet gennemført i samarbejde med Sorø.

I alt 70 borgere fra Ringsted kommune har deltaget i projektet. Deltagerne i projektet er borgere over 30 år, som har over 3 års offentlig forsørgelse, og som aktuelt er på kontanthjælp eller i ressourceforløb.

Flere af deltagerne har reelt været på offentlig forsørgelse i over 6 år og har begrænset eller ingen arbejdserfaring på baggrund af bl.a. fysiske og- eller psykiske udfordringer.

Målet med projektet har været at fordoble beskæftigelsen for deltagerne, som lå på 2 pct. i 2016. For de af deltagerne, der modtager kontanthjælp, bidrager projektet desuden til optjening af løntimer, så de undgår at blive ramt af kontanthjælpsloftet.

Og det er lykkedes. Her kort før projektets afslutning har 30 pct. af deltagerne fået job, heraf har de 7 fået fuldtidsjob.

Britta Nielsen, formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i Ringsted, er meget begejstret for projektet.

“Der er kommet rigtig flotte resultater ud af projektet. Der er 25 borgere, der har fået job, så vi har mere end nået målet, og vi forventer, at der kommer flere fuldtidsjob, inden projektet afsluttes. Det er et gennembrud, for mange af disse borgere har meget lidt arbejdserfaring, og nu har de en tilknytning til arbejdsmarkedet, som både giver dem nye kompetencer og flere penge til det daglige,” siger hun.

Metoden i JobFirst er at møde borgerne med en konkret anerkendelse af, at de har ejerskabet i deres eget liv. Deltagerne gennemfører hver deres skræddersyede forløb med støtte af en mentor og en virksomhedskonsulent.

Forløbet starter med en ’snusepraktik’, hvor man kan afprøve opgaver på forskellige områder med behov for arbejdskraft, derefter kommer man i en virksomhedspraktik, hvor målet er ansættelse i nogle timer om ugen.

Ansættelsen kombineres efterhånden med praktik på flere arbejdsområder, så antallet af lønnede timer kan udvides, efterhånden som deltageren kan overkomme flere opgaver.

Det nye er også, at der er et meget tæt samarbejde mellem borgeren og alle de involverede medarbejdere, så borgeren oplever at få en tæt og sammenhængende indsats, hvor alle har et fælles mål om selvforsørgelse.

Jobfirst afsluttes ved udgangen af 2017, og det er kommunens ambition i 2018 at videreudvikle de gode erfaringer til at omfatte endnu flere borgere.