Ringsted Kommune er rigtig godt med, når det gælder om at skabe bedre forløb for borgere, der har brug for en indsats både fra sygehus, kommune og egen læge. Det viser den halvårlige opfølgning på Sundhedsaftale 2015 – 2018.

Det skriver Ringsted Kommune i en pressemeddelse.

Ringsted Kommune er bedst blandt de 17 kommuner i Region Sjælland, når det gælder om at sikre, at borgere, der er færdige med behandling, ikke må vente på sygehuset.

Kommunen har seneste år arbejdet systematisk med den gode udskrivelse. Kommunen har et særligt team, der sørger for, at der er den rette hjælp og de rigtige hjælpemidler, når borgeren kommer hjem.

Teamet har et tæt samarbejde med sygehusene, så der er en koordineret indsats om behandlings- og plejebehov ved borgerens overgang fra sygehus til kommune.

Formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Britta Nielsen udtaler:

Borgerne skal kunne føle sig trygge ved, at deres behov bliver tilgodeset, når de kommer hjem efter en indlæggelse. De skal vide, at kommunen står klar med hjælp. Hvis der er borgere, som har forslag til forbedringer eller har haft en uheldig oplevelse, er de velkommen til at kontakte Social- og Sundhedscenter. På den måde kan kommunen lære af borgernes oplevelser”.

Den koordinerede indsats og tætte opfølgning betyder også, at færre af kommunens borgere over 65 år må indlægges på sygehuset igen i løbet af den første måned. Kompetenceudvikling af medarbejderne er også en medvirkende årsag til, at færre må genindlægges.

Senest har kommunen sat gang i at uddanne medarbejderne til at være særligt opmærksomme på små ændringer hos borgerne, der kan være tegn på begyndende sygdom.

Ringsted Kommune ligger i den bedste del i forhold til regionens 17 kommuner på stort set alle de punkter implementering af Sundhedsaftalen måles på.

Borgmester Henrik Hvidesten der også er medlem af regionens tværgående sundhedskoordinationsudvalg, siger:

Formålet med Sundhedsaftalen er netop at sikre sammenhæng, fleksibilitet og kvalitet i samarbejdet mellem kommunerne, sygehusene og de praktiserende læger til gavn for borgerne.

Vi bliver alle sammen tabere, hvis der ikke er et godt samarbejde og en klar opgavefordeling, som kan sikre et ordentlig forløb, når vi rammes af sygdom. Derfor er det vigtigt for mig, at Ringsted Kommune hele tiden har fokus på, hvor vigtig Sundhedsaftalen er for borgerne”.

Formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalgt Britta Nielsen supplerer:

Jeg ser frem til, at Ringsteds nye sundhedshus ved Knud Lavard Center står færdig i 2019. Det vil øge mulighederne for at skabe sammenhæng”.