I et forsøg vil Ringsted Kommune hjælpe fædre med at spille en større rolle i deres børns liv. For forskning viser, at det har stor betydning for barnets trivsel og udvikling. Det Obelske Familiefond har givet penge til projektet Fædre på forkant.

Det skriver Ringsted Kommune til Dit Ringsted.

Når kvinder bliver gravide kan de få graviditetsbesøg, og alle bliver tilbudt sundhedsplejerske efter fødslen, de kan få tilbud om mentor og aktiviteter i Netværket samt deltagelse i en mødregruppe. Den kommende far får ingen tilbud.

Det manglende fokus på far/barn relationen kan betyde, at faderen – og dermed barnet – ikke får den bedste start på den nye rolle. Risikoen for en skrøbelig relations dannelse skal et nyt initiativ i Ringsted Kommune gøre op med, fortæller Bente Haargaard, ledende sundhedsplejerske i Sundhedstjenesten i Ringsted Kommune.

”Alle børn skal have to omsorgspersoner, hvis det overhovedet er muligt – uanset om de vokser op i et hjem med én eller to forældre. Vi er simpelthen nødt til at interessere os mere for fædrene og den ressource, de er for deres børn”, siger Bente Haargaard.

Forskning viser, at fædres tilstedeværelse i deres børns liv støtter børnenes psykosociale udvikling og muligheder. Og en tidlig involvering af fædrene har betydning både for barnets trivsel og for den vedvarende relation mellem far og barn.

”En gruppe fædre fra Ringsted har i interviews og på en workshop over en weekend inspireret os og gjort os klogere på, hvad de savner, og hvad de godt kunne tænke sig at få hjælp med. Deres input har været med til at forme det projekt, som Sundhedstjenesten i Ringsted Kommune nu sætter i søen,” siger Bente Haargaard.

Ringsted Kommune har sammen med Frederiksberg og Thisted kommuner fået penge fra Det Obelske Familiefond til at støtte nybagte fædre under overskriften Fædre på forkant.

I Ringsted Kommune betyder det for de fædre, der deltager i projektet blandt andet:

  • Sundhedsplejerskebesøg og/eller samtaler med fædre for at give konkret viden om børns behov og udvikling samt om fædres betydning for børn. Det kan også være et frirum til at stille alle de spørgsmål, der er relevante for far.
  • Styrede far/barn aktiviteter for at give fædre større bevidsthed og flere idéer til, hvad de kan gøre sammen med deres børn.
  • En form for telefonrådgivning for fædre. Fædrene efterspørger et sted, hvor man kan tale med nogen om alle de tanker, følelser og spørgsmål som det at blive far skaber, uden at være ”en sag”. Flere fædre har i interviews givet udtryk for at føle sig alene, anderledes eller bange for at være dum.
  • Hjælp til at fædre skaber netværk med hinanden og på eget initiativ driver netværkene.

Projektet Fædre på forkant løber fra februar 2018 til udgangen af 2019, og det sker i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS og Center for Børneliv.