I 2018 gentager Ringsted Kommune tidligere års succes og tilbyder en række kurser til de frivillige sociale og folkeoplysende foreninger. Kurserne skal understøtte den store frivillige indsats, der hver eneste dag ydes i kommunens mange foreninger.

Det skriver Ringsted Kommune til Dit Ringsted.

Ringsted Kommune arbejder aktivt for, at kultur-, idræts-, fritids- og foreningslivet bliver endnu mere attraktivt, end det allerede er.

Det skal være nemt at være frivillig i en forening, og de frivillige skal være klædt på til opgaven.

Derfor tilbyder Ringsted Kommune igen i år en palet af kurser, der er sammensat efter de frivilliges ønsker og behov.

Daniel Nørhave, formand for Kultur- og Trivselsudvalget, siger:

”Jeg sætter stor pris på, at der er mennesker, der hver eneste dag bruger deres fritid på at gøre noget for andre. Det skal vi som kommune støtte op om.

En af de måder, vi gør det på, er, at tilbyde de frivillige en række kurser, der kan understøtte dem og give dem energi og mod på at fortsætte med at udvikle det rige foreningsliv, vi har i Ringsted Kommune. Jeg er meget godt tilfreds med de kursustilbud, vi har i år, og håber, at der vil blive taget godt imod dem”.

Brugbare værktøjer for både forening og frivillig
Mette W. Lynggaard fra Ringsted Handicap Idrætsforening deltog i to kurser sidste forår. Det har givet hende en masse gode værktøjer at arbejdere videre med i Ringsted Handicap Idrætsforening. Mette W. Lynggaard fortæller:

”Efter at have deltaget i kurset om sociale medier er vi nu i gang med at planlægge lanceringen af vores Facebook-side. Vores fremtid er, at alle børn og unge er på sociale medier, trods deres forskellige handicaps. Via de sociale medier skal vi fortælle dem, at alle kan dyrke en sport, og vi er der til at hjælpe og vejlede dem. Vi planlægger, at der er flere fra foreningen, der skal deltage i kurset i år.

Kurset fra ide til virkelighed sidste år var også super godt, og jeg blev en del klogere på hvor meget forarbejde og planlægning, der skal til for at iværksætte større aktiviteter eller rejser”.

I foråret 2018 tilbydes to aftenkurser og et lørdagskursus med tre forskellige temaer:
Mandag den 12. marts bliver der sat fokus på den gode og fængende projektbeskrivelse, der kan give penge i banken. Kurset henvender sig til frivillige sociale foreninger, folkeoplysende foreninger, lokalråd og interesseorganisationer i Ringsted Kommune

Lørdag den 14. april er det tid til at lære at redde liv. Her tilbydes en seks timers funktionsuddannelse i førstehjælp. Kurset henvender sig til frivillige sociale foreninger og folkeoplysende foreninger i Ringsted Kommune

Torsdag den 17. maj er der mulighed for at bliver klogere på brugen af sociale medier både i foreningens interne og eksterne kommunikation. Kurset henvender sig til frivillige sociale foreninger og folkeoplysende foreninger i Ringsted Kommune

I efteråret 2018 uddannes kommende og nuværende ledere:
I perioden 14. september til 20. november gennemføres en lederuddannelse for frivillige. I løbet af de seks moduler, som uddannelsen tager, er mulighed for både at udvikle sig personligt og for at lave en udviklingsplan for foreningen. Kurset henvender sig til lokalråd, frivillige sociale foreninger og folkeoplysende foreninger i Ringsted Kommune

I januar 2019 er der et specielt designet kursus for unge:
I weekenden den 12. og 13. januar er der kursus for unge ledere. Kurset kommer ind på en række emner og temaer med det formål, at deltagerne sætter sine egne mål for det frivillige arbejde i deres foreninger. Der bliver også god mulighed for at skabe netværk til andre unge foreningsaktive. Kurset henvender sig til de 17-24 årige i idræts- og spejderforeningerne i Ringsted Kommune

Fælles for alle kurserne er, at underviserne er erfarne og professionelle, der selv har foreningslivet i blodet.