I denne uge er første etape af arbejdet med at udskifte forsyningsledninger og kloakrør i Nørregade gået i gang. Det betyder, at Sct. Bendtsgade nu er lukket ved Rådhuset, og der er lukket for gennemkørende trafik fra Sct. Bendtsgade og rundkørslen ved Torvet og frem til Nørregade 5.

Det skriver Ringsted Kommune til Dit Ringsted.

Trafikken bliver omlagt og afspærringen i denne første etape forventes at vare frem til midten af maj. Trafikanter der har ærinde i Nørregade anbefales derfor at køre ind fra den nordlige del af Nørregade fra Nørretorv-siden.

Skilte ved Nordre Ringvej-Sct Bendtsgade, omkring Torvet, i krydset Bøllingsvej-Nørregade og i krydset Bøllingsvej- Skt Knudsgade informerer om denne omlægning af trafikken i bymidten.

Illustration: Ringsted Kommune.

Seks etaper
Nørregade vil være lukket for gennemkørende trafik fra marts 2018 til marts 2019, men projektet planlægges udført i seks etaper, så hele Nørregade ikke er berørt på samme tid. Den etapemæssige udførelse begynder i den sydlige ende af Nørregade ved Sct. Bendtsgade og slutter i nord ved Dronning Margrethesvej.

Det er Ringsted Forsyning, der skal udskifte forsyningsledninger og kloakrør i Nørregade. Samtidig skal Ringsted Kommune som en del af Torveprojektet gennemføre klimatilpasning, ligesom belægningen fornyes i Nørregade og på pladsen foran bl. a. Postgården.

“Vi er naturligvis klar over, at arbejdet med renoveringen kommer til at påvirke erhvervsliv, beboere og trafikanter i bymidten, men vi vil bestræbe os på at gennemføre arbejdet med så få gener som muligt. Vi håber på forståelse for arbejdets gennemførelse,” siger projektleder Claus Christensen fra Ringsted Kommunes Vej og Ejendomscenter.

Claus Christensen er løbende i kontakt med beboere og butikker for at orientere om renoveringen af Nørregade og hjælpe med at begrænse generne under de seks etaper, der gennemføres.

Arbejde på hverdage
Det er entreprenøren Arkil A/S, der står for arbejdet i Nørregade. Ingeniørfirmaet Rambøll er rådgiver på projektet, ligesom for første og anden etape i omdannelsen af Torvet.

Der bliver dagligt arbejdet mellem 6:30-17:30. Der arbejdes ikke weekenden.