Stress og dårlig mental sundhed er stadig et tabu i samfundet. Blandt andet derfor søger mange mennesker ikke hjælp i tide. En foredragsrække på Sjælland skal bryde tabuet og introducere værktøjer, der kan hjælpe og forebygge f.eks. stress, angst og depression. Foredragsrækken er en af de første lokale indsatser, der får støtte fra Foreningen Norlivs almennyttige fokus på bedre mental sundhed.

15 sjællandske byer, heriblandt Ringsted, vil inden længe kunne invitere indbyggerne ind i kulturhuse og foreninger til et foredrag, hvor alle kan blive klogere på, hvilke mentale ”antistressværktøjer”, der kan tages i brug for at forebygge dårlig mental sundhed som f.eks. symptomer på stress, angst og depression.

Bag foredragsrækken står Thauer Stresscenter, der fra en række tidligere foredrag i Hovedstadsområdet har erfaringer med, at foredragene hjælper deltagerne til større forståelse af egne og andres situationer både privat og i arbejdslivet. Deltagerne bliver ikke kun bedre til at forstå sig selv, men også deres nærmeste i familien og kollegerne på arbejdspladsen.

”Foredragene handler om at forebygge, spotte og håndtere stress og mistrivsel hos deltagerne selv og andre i deres omgangskreds. Det handler om at skabe forståelse for de livskriser, der kan føre til stress både i privatlivet og i arbejdslivet. Fordi der mangler viden om de kriser og hvordan de håndteres, går mange alene med store problemer i årevis, og hverken i familien eller på arbejdspladsen er der nogen, der ved, hvad man skal gøre. Eller måske tør de ikke prøve at gøre noget, fordi der er tabu omkring mentale problemer og udfordringer. Foredragene vil give værktøjer, der kan hjælpe og forebygge,” fortæller stresscoach Rikke Maj Thauer, der er direktør for Thauer Stresscenter.

En af de første bevillinger fra Foreningen Norliv
Foreningen Norliv støtter foredragsrækken med 50.000 kr. Støtten er en del af de ti første almennyttige uddelinger, som Norliv har tildelt efter, at det i foråret blev muligt at søge støtte til projekter, der fremmer mental sundhed særligt i arbejdslivet. Senere på året vil flere bevillinger til små og store projekter følge. Der er i 2018 afsat 92 millioner kr. til almennyttige projekter. Foreningen Norliv støtter også forskning og vidensformidling samt større indsatser på små og mellemstore private arbejdspladser.

”Der er en stor spændvidde i tiltag, der kan fremme mental sundhed og forebygge mentale problemer. Det er glædeligt, at private og foreninger over hele landet med hver deres idéer til forebyggelse har ansøgt og opnået bevilling. Det er endnu mere glædeligt, at vi nu sammen med vores første ansøgere, har taget hul på den store opgave, der ligger i at fremme danskernes mentale sundhed i en tid, hvor symptomer på stress, angst og depression er blevet en ny folkesygdom,” siger Peter Gæmelke, formand i Foreningen Norliv.

Der er som sagt planlagt foredrag med Rikke Thauer i 15 sjællandske byer, og hvis du ønsker, at skrive dig op til foredraget i Ringsted eller en af de andre byer, kan du gøre det her.

Foto: Rikke Maj Thauer