Det var en gruppe stolte og tilfredse elever fra Ringsted Produktionshøjskole, der efter sidste uges Ringsted Festival kunne konstatere, at de havde været med til at skabe den største omsætning nogensinde i Westernbaren nær Reaktorscenen, hvor de solgte drikkevarer til de mange gæster.

”Det er ottende gang, vi i samarbejde med skolens støtteforening driver Westernbaren for Ringsted Festival. Vi står for opsætning og nedtagning af baren, og vi aflønnes ved, at vi får en procentdel af salget. Derfor er vi selvfølgelig meget tilfredse med årets rekordsalg sammenlignet med de foregående år. Men vi havde altså også travlt under hele festivalen. Sol og varme gjorde, at der hele tiden var gang i den” siger Finn Lystrup, der er lærer på Ringsted Produktionshøjskolen og ansvarlig for barens drift.

Det er Produktionshøjskolens elever, der har bygget baren, som opbevares på skolen i Haraldsted mellem festivalerne. 25 elever er involveret i både op- og nedtagning af baren, der bemandes af skolens støtteforening under de tre dages festival. Det tilhørende område med borde og bænke var også en del af opgaven med opsætning og renholdelse under festivalen, og nedtagning da festivalen var slut.

”Som skole er vi glade for at kunne yde vores indsats til årets største begivenhed i Ringsted Kommune. Samtidig passer opgaven fint ind i vores undervisning, hvor vi kan kombinere flere fag og arbejde på tværs af vores afdelinger på skolen,” siger Finn Lystrup.

Forstander Troels Brandt har kun roser og respekt for sin medarbejdergruppe og en kultur, der er så stærkt forbundet med den kerneopgave, som skolen løser: ”Hvis lærerne og vennerne i støtteforeningen ikke stillede sig gratis til rådighed, så var der ikke noget overskud at dele ud af til økonomisk trængte elever. Finn Lystrup indsats som chef for Westernbaren er uvurderlig,” lyder det fra forstanderen.

Ringsted Produktionshøjskoles honorar for indsatsen på festivalen anvendes til forskellige sociale aktiviteter, tilskud til ture med egenbetaling mv.

Også fra festivalens ledelse er der ros: ”Jeg er utrolig glad for Produktionshøjskolens indsats i år. De har haft styr på opsætning og nedtagning af baren, og de har drevet Westernbaren meget professionelt. Ringsted Festival har samarbejdet med Produktionshøjskolen siden starten i 2005, og jeg glæder mig hvert år over den begejstring og iver, skolens elever lægger for dagen,” siger festivalleder Anders Sørensen.

Næste store opgave for Produktionshøjskolens elever er Ringsted Middelalderfestival, hvor eleverne skal stå for at bespise alle festivalens frivillige i Kulturhuset. Omkring 1500 kuverter.

Ringsted Produktionshøjskole er for unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse. Skolen tilbyder et undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion.

Produktionshøjskolen driver i samarbejde med skolens støtteforening Westernbaren for Ringsted Festival. I år var der meget travlt i baren. Foto: Ringsted Produktionshøjskole
Det var ottende gang, Ringsted Produktionshøjskole i samarbejde med skolens støtteforening står for Westernbaren på Ringsted Festival. Til højre Finn Lystrup, der er lærer på skolen og ansvarlig for barens drift. Foto: Ringsted Produktionshøjskole