Der er i øjeblikket stor opmærksomhed i medierne på de godkendte prisstigninger hos varmeforbrugerne. Ringsted Fjernvarme kan dog meddele, at der ikke kommer prisstigninger til deres kunder.

Ringsted Fjernvarme har nemlig fået tilkendt forrentning af indskudskapital. Forrentningen af indskudskapital medfører ikke prisstigninger hos forbrugeren hos Ringsted Fjernvarme.

Ringsted Fjernvarme har i 2007 søgt om forrentning af indskudskapital. Indskudskapitalen er den kapital, som ejerne oprindeligt har skudt ind i selskabet. Dette er nu behandlet, og afgørelsen er modtaget den 22. februar 2018, således at det er muligt at opkræve 45 mio. kr. i forrentning.

Dette betyder, at der fortsat kan laves fremtidige investeringer i energioptimering, der sikrer stabile varmetakster for forbrugeren.

Hvordan bruges forrentningen af Ringsted Fjernvarme?
Forrentningen anvendes ikke til udlodning, men forbliver i selskabet. Det skal anvendes til investering i produktionsanlæg og ledningsanlæg med sigte på energioptimering, stabile takster samt reduktion af lånoptag.

Ringsted Fjernvarme ønsker at sikre en fremtidig mere grøn varme og ønsker at undgå store og pludselige prisstigninger hos forbrugerne.

Efter varmeforsyningsloven kan en fjernvarmeforsyning indregne en rimelig forrentning af indskudskapitalen i sine varmepriser, men det kræver Energitilsynets forudgående tilladelse. Det er Energitilsynet, der i hver enkelt sag skal vurdere og afgøre, hvad der er en rimelig forrentning.

Ringsted Fjernvarme kan glæde sin kunder med, at de ikke skal have flere penge op af lommen. Foto: ABW