Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Ringsted Kommune i tidsrummet fra den 23. oktober 2018 til den 6. november 2018.

Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at inkludere i deres rapport.

Uautoriserede jægere? – Klokkehøjen, Ringsted

Kl. 17.17 fik politiet henvendelser fra forældre til to 11-årige piger fra Ringsted, som kl. ca. 15.30 havde bemærket to mænd med skydevåben tæt på en legeplads på Klokkehøjen. Den ene mand afgav et skud mod et mindre dyr – formentlig kanin eller hare – som blev samlet op og medtaget væk fra området. Det havde ikke været fare for nogen personer, men pigerne var blevet meget forskrækket over skudafgivelsen, da de ikke var forberedt herpå. Manden med skydevåbnet var bl.a. iført noget orange tøj, medens den anden mand var iført almindelig tøj. Kort tid efter ankom også en kvinde iført noget orange tøj til området. Politiet talte både med pigerne og undersøgte området, der ligger omkranset af beboelse. Ingen personer med skydevåben blev truffet, hvorfor politiet tirsdag følger op på sagen for at finde ud, om nogen har haft tilladelse til f.eks. skadedyrsregulering i området.

Varetægtsfængsling – Brandstiftelser i containere/skraldespande mv. – Ringsted

Kl. 01.13 rykkede brandvæsnet og politiet ud til en brand i to affaldscontainere ved et supermarked i Ringstedet. Kort efter og de næste par timer fik politiet via alarmcentralen meldinger om yderligere fire brande i skraldespande/affaldscontainere mv. på Ludvig Holbergsvej, to steder i Benløseparken og på Lokesvej. Ingen af stederne skete der større skader, selv om brandene opstod i nærheden af bygninger mv. Under efterforskningen fik politiet grundlag for at mistænke en 29-årig mand fra Ringsted for at stå bag brandene. Han blev anholdt lørdag formiddag og sigtet for brandstiftelse med hensyn til de fem brande i Ringsted. Lørdag eftermiddag blev han fremstillet i grundlovsforhør og efterfølgende varetægtsfængslet foreløbig til den 29. november 2018.

Spirituspåvirket i firmabil, Ladefoged, Eskildstrup, Ringsted

Kl. 16.58 havde politiet igen fat i en spiritusbilist, der holdt i tomgang i en firmabil, selvom han havde en promille over det tilladte. Føreren var en 69-årig mand fra Haslev, der havde flere sager om spirituskørsel og kørsel i frakendelsestiden. Politiet ønskede derfor at beslaglægge hans private bil, som der er mulighed for ifølge færdselslovens regler om gentagelsesvirkning. En politipatrulje kørte derfor til mandens adresse for at finde hans bil, der dog ikke var på bopælen. Den 69-årige blev taget med til en blodprøveudtagelse, hvorefter han blev løsladt. Hvis det lykkedes politiet at beslaglægge mandens private bil, vil det være op til retten at afgøre, om politiet kan konfiskere bilen, når sagen afgøres. Når resultatet af blodprøven foreligger, vil sagen blive afgjort i retten.

Mobil politistation på Torvet i onsdags – Ringsted

Den mobile politistation fra Midt- og Vestsjællands Politi var onsdag fra kl. 15.00 og nogle timer frem på Torvet i Ringsted. Tilstedeværelsen skal ses som et tiltag for at bevare trygheden hos borgerne i Ringsted, efter at Politiets Efterretningstjenste (PET) på tirsdagens pressemøde opridsede situationsbilledet i Danmark forud for hændelsen den 28. september 2018, hvor man frygtede et angreb på truede personer i Ringsted. Selv om truslen er rettet mod ganske få personer i Ringsted-området, ville politiet ved sin tilstedeværelse med den mobile politistation være tilgængelig for en snak med borgerne om deres tanker og følelser efter tirsdagens pressemøde hos PET.

Færdselsuheld – Roskildevej / Smålodsvej, Ringsted

Kl. 16.07 var en 63-årig mand fra Ringsted kørt i en personbil ad Roskildevej mod sydvest. I krydset ved Smålodsvej foretog han svingning til højre ad Smålodsvej, men stødte under svingningen sammen med en cyklist, der kørte mod færdselsretningen på cykelstien. Cyklisten – en 74-årig kvinde fra Ringsted – blev tilset af ambulancepersonalet og blev skønnet uskadt efter uheldet. Politiet har optaget rapport om uheldet for at kunne afgøre, om nogen skal straffes for en overtrædelse af færdselsloven.

Færdselsuheld – Tinvej, Benløse, Ringsted

Kl. 21.45 rykkede politiet og brandvæsnet ud til et færdselsuheld, idet en forulykket bil var brudt i brand. Det viste sig, at en 18-årig mand fra Ringsted under kørsel ad Tinvej mod nordvest i en personbil havde mistet herredømmet over bilen i en svag højrekurve. Som følge heraf påkørte han et vejtræ. Hverken føreren eller to passagerer i bilen kom til skade og kunne selv stige ud af den. Kort efter udbrød der brand i bilen, som brændte delvist som følge af uheldet og de materielle skader, der skete i bilens front. Alle tre personer fra bilen blev kørt til kontrol på skadestuen i Slagelse, men var altså sluppet uskadt fra uheldet, hvor der ikke var andre trafikanter involveret.

Kanonslag med i skole – Præstevej, Benløse, Ringsted

Kl. 10.42 fik politiet en henvendelse fra personalet på en skole om, at en elev var blevet afsløret i at medbringe kanonslag i skolen. En lærer havde tilfældigt opdaget, at en 14-årig dreng fra Ringsted var i besiddelse af et kanonslag. Da eleven blev konfronteret med lærerens iagttagelser, indrømmede den 14-årige, at han midlertidigt havde givet endnu et kanonslag til en pige, som var i besiddelse af det, da også hun blev kontaktet af læreren. Politiet kunne således på skolen beslaglægge to ulovlige kanonslag med henblik på forsvarlig destruktion. Den 14-årige kunne på grund af sin alder under den kriminelle lavalder på 15 år ikke sigtes for overtrædelse af fyrværkerilovgivningen, men politiet har oprettet en sag, som den 14-åriges forældre og de sociale myndigheder efterfølgende underrettes om. Formålet med at medbringe kanonslagene i skolen kendes ikke.

Brandundersøgelse – Fredensvej, Ringsted

Kl. 10.22 var en 71-årig mand fra Ringsted i færd med at skære en metalbjælke over med en skærebrænder. Gløder fra overskæringen forårsagede antændelse af en gipsplade under metalbjælken, og ilden bredte sig lidt til noget tagpap. Andre tilstedeværende fik dog ilden slukket med en pulverslukker, så brandvæsnets opgave kom kun til at bestå i at kontrollere, om branden var forsvarligt slukket. Ingen kom til skade ved branden, der kun forårsagede mindre skader. Politiet har optaget rapport om branden og dens omstændigheder, da uheldet skete i forbindelse med et ansættelsesforhold, således at politiet skal vurdere, om nogen kan drages til ansvar for brandens opståen.

Indbrud i perioden
Nyvej, Jystrup Midtsj.
Ringstedvej, Lellinge, Køge
Vestervej, Ringsted
Sjællandsgade, Ringsted