Anlægsarbejdet i Nørregade sættes på pause i hele december måned til glæde og gavn for julehandlen. Vejen blev åbnet for trafikanter den 1. december.

Anlægsarbejdet i Nørregade holder pause i hele december måned, og vejen er derfor blevet åbnet for trafikanter den 1. december. Der kan dog forekomme mindre gravearbejde for at sikre vand og varme til ejendomme.

Der er blevet lagt asfalt fra Parkstræde og frem ad den strækning, som har været gravet op, så biler og cyklister igen kan køre på Nørregade.

For at tilgodese så mange som muligt bliver parkeringsrestriktionerne på Bøllingsvej midlertidigt nedlagt. I Nørregade gælder den gamle P-skiltning stadig.

Og så vil det store juletræ som sædvanlig pryde Torvet i hele december måned.

Arbejdet fortsætter på markedspladsen
På markedspladsen bliver der lagt kloak og vand- og fjernvarmestik i jorden. Arbejdet på markedspladsen vil også omfatte etablering af plantebede og regnvandsbede. Dette arbejde fortsætter hen over julen, men det vil være isoleret til kun at foregå på markedspladsen.

Få mere information om projektet på Ringsted Kommunes hjemmeside www.ringsted.dk og Ringsteds Forsynings hjemmeside www.ringstedforsyning.dk.

Foto: ABW