Enhver virksomhed, stor som lille, har brug for at have styr på sin kommunikation. Især den kommunikation og markedsføring man selv kan kontrollere og primært anvender for at påvirke sine kunder og samarbejdspartnere. I den forbindelse kommer kommunikationsbureauet Added Value Communication med tre gode råd til en brugbar kommunikationsplan.

Foto: ABW

God kommunikation drejer sig om at skabe oplysning, forståelse og invitere til dialog.

Derfor er det vigtig at have en plan for, hvordan og hvornår man vil kommunikere med de målgrupper, man ønsker at påvirke og få i tale.

For at komme godt i gang får du her tre genveje til at udarbejde en plan, som er realistisk og til at følge op på, så din virksomhed når de mål, I har fastsat.

Genvej 1: Få sat ord på de langsigtede mål
Før I går i gang med at udarbejde den årlige plan med indsatser måned for måned, er det en god idé at fokusere på de overordnede mål for kommunikationen.

Hvilken kommunikationsprofil ønsker I for jeres virksomhed på lang sigt? Hvordan skal man omtale jeres virksomhed, og hvilke historier skal forbindes med den?

Dernæst skal I fokusere på, hvad der skal tages af konkrete initiativer for at lykkes med jeres kommunikationsindsats i de kommende 2-3 år.

Genvej 2: Få styr på målgrupper, budskaber og kanaler
Når I har styr på jeres langsigtede mål, skal I kigge på, hvem I helt konkret ønsker at kommunikere med og påvirke gennem jeres kommunikation. Altså, virksomhedens målgrupper.

Added Value Communication anbefaler, at I begrænser jer til tre målgrupper for overskuelighedens skyld. For den eksterne kommunikationsplan vil det typisk være: Kunder, leverandører og øvrige samarbejdspartnere.

Få styr på, hvad jeres målgrupper har behov for at vide. Hvilke budskaber skal I formidle til dem? Og find ud af, hvilken kanal, der er bedst til at påvirke dem. Det kan være gennem presseomtale og omtale på jeres website, sociale medier eller måske et nyhedsbrev.

Genvej 3: Udarbejd en årsplan med indsatser hver måned
Selve planen bør være overskuelig og ideelt set kunne være på et A4-ark. Lav et skema med 12 måneder, så man hver måned kan notere, hvilke målgrupper der skal påvirkes med konkrete budskaber i hvilke kanaler. Notér også hvem, der er ansvarlig for den enkelte indsats.

Herefter tager I planen frem hver måned og sikrer, at den planlagte indsats gennemføres.

Hvis jeres virksomhed har brug for ydeligere hjælp til at gennemføre jeres kommunikationsplaner, kan I tage kontakt til Added Value Communication. Kontakt dem i dag på tlf.: 61 33 69 65 eller læs mere på deres hjemmeside.