Blot tre kommuner i landet får en højere score, når det gælder borgernes tilfredshed med kontakten til kommunen efter endt sygehusindlæggelse. Det viser en undersøgelse fra Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed.

Ringsted Kommune er på en delt fjerdeplads, når det gælder kontakten til borgerne efter en sygehusindlæggelse. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed har gennemført blandt borgere over 64 år, der har været indlagt på sygehuset.

I undersøgelsen scorer Ringsted Kommune 4,0 på en skala fra 1-5 på spørgsmålet om borgernes tilfredshed med kontakten til kommunen efter endt sygehusindlæggelse. Der er blot tre kommuner, der i undersøgelsen får en højere score. Med scoren ligger Ringsted Kommune i den øverste femtedel blandt landets kommuner og er en af blot to kommuner i Region Sjælland, der får den placering.

Fokuseret indsats har haft effekt i Ringsted Kommune

I 2014 besluttede Byrådet i Ringsted Kommune at bruge midler fra Ældrepuljen til at etablere et Udskrivelsesteam. Formålet var at sikre især ældre borgere og kronisk syge sammenhæng, høj kvalitet og stor tryghed i overgangen fra sygehus til kommune.

Formand for Ældre- og Genoptræningsudvalget Benny Christensen siger:

”Da vi etablerede et Udskrivelsesteam i Ringsted Kommune var det netop for at sikre, at vi hjalp borgerne bedst muligt efter endt sygehusindlæggelse. Når man skal hjem fra en indlæggelse på et sygehus, er man ofte i en sårbar situation med mange usikkerheder, så derfor gælder det om at gøre overgangen så tryg som mulig. Undersøgelsen her tager jeg som en klar indikation af, at Udskrivelsesteamet har været med til at sikre Ringsteds borgere et bedre forløb, når de skulle hjem fra en sygehusindlæggelse”.

Udskrivelsesteamet i Ringsted Kommune er siden blevet til et Tværfagligt Rehabiliteringsteam, hvor fokus ikke kun er på borgere, der udskrives fra sygehusene, men også borgere i eget hjem. Teamet arbejder ud fra den rehabiliterende arbejdsmetode, hvor fokus er på at gøre borgerne selvhjulpne i hverdagen.

”Rehabilitering handler om, at vi med udgangspunkt i borgernes eget ønske hjælper dem med at genvinde eller bibeholde ting, de har kunnet, for eksempel selv at kunne købe ind eller at fortsætte med at gå til banko to gange om ugen. Og derfor har vi også haft mere end 500 af vores medarbejdere på social- og ældreområdet på efteruddannelse i den rehabiliterende arbejdsmetode for at hjælpe borgerne med at bevare deres selvstændighed længst muligt,” siger Benny Christensen.

Ny viden om, hvordan ældre oplever deres forløb

Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenheds analyse bygger på et nyt datamateriale bestående af spørgeskemabesvarelser fra 23.000 ældre patienter over 64 år udskrevet fra et sygehus i slutningen af 2018.

Analysen giver ny viden om, hvordan de ældre selv oplever deres forløb i det danske sundhedsvæsen. Og den er lavet med tal for tilfredshed fordelt på sygehuse, kommuner og delvist for praktiserende læger.

Hele analysen med tilhørende bilag kan hentes på www.simb.dk.

Del på sociale medier