Byrådet i Ringsted Kommune har afsat 150.000 kr. til boligsociale indsatser i 2021, som kan søges af alle afdelingsbestyrelser i de enkelte boligforeninger. Midlerne kan søges til gennemførelse af boligsociale indsatser, som medvirker til at styrke fællesskabet i den pågældende boligforening.

En boligsocial indsats skal tage udgangspunkt i et bestemt område, hvor der er sociale udfordringer og manglende aktivitetsmuligheder for beboerne. Gode boligsociale indsatser er med til at øge trygheden i boligområdet, og bidrager til at styrke det sociale og kulturelle liv i området, herunder til at skabe nye tilbud og aktiviteter for beboerne.

Kriterier for tildeling af midler til boligsociale indsatser

Forudsætningen for at få tildelt midler til en boligsocial indsats er:

At indsatsen er nystartet, dvs. der ikke gives midler til drift
At det er et lokalt projekt, indsats eller aktivitet
At formålet er beskrevet konkret, og der er mulighed for at evaluere effekten
At afdelingsbestyrelsen og beboerne aktivt skal involveres i gennemførelsen af indsatsen.
Derudover vil der i vurderingen af ansøgningerne blive lagt vægt på:

Indsatsen/aktiviteten bærer præg af en helhedsorienteret indsats og retter sig mod en bredere gruppe af beboere i området
Indsatsen/aktiviteten medvirker til at styrke den indbyrdes forståelse og fællesskabet blandt beboerne i området
Indsatsen/aktiviteten medvirker til at øge tryghed og trivsel i boligområdet.
En boligsocial indsats kan for eksempel være: nye legemuligheder, væresteder for børn og unge, et fælles kultur- og aktivitetssted eller at skabe en ramme for kulturelle arrangementer. Det kan også handle om afholdelse af arrangementer med information og rådgivning om aktuelle emner som affaldssortering, nabohjælp, den digitale fremtid og lignende. Der kan ikke søges midler til indkøb af varer beregnet til videresalg.

Læs mere her

Foto: ABW
Del på sociale medier