Kan du gribe dine elever præcis hvor de – og få dem videre?

Tror du på værdien af at engagere eleverne gennem faglige mål og elevsamtaler?

Vil du arbejde systemisk og innovativt med læringsmiljøer?

Campusskolens specialiserede team, Campus+, søger to lærere, der i kombination kan varetage fagene matematik, samfundsfag, idræt, biologi, geografi samt fysik/kemi.

Campus+ er Campusskolens specialiserede indsats under §20 stk. 2 i folkeskoleloven. I Campus+ møder de eleven med særlige behov og prioriterer en hverdag, hvor relationen er bærende og hvor ambitionerne er store på elevernes vegne. De arbejder ud fra potentialet og ressourcerne i den enkelte elev. Målgruppen er børn og unge i sårbare og udsatte positioner med eller uden diagnoser, men med behov for en særlig tilrettelagt undervisning.

Campus+ er en del af Campusskolens udskoling. De prioriterer den ansvarlige inklusion til almenområdet højt, og med udgangspunkt i elevens kompetencer, forudsætninger og elevgruppens mangfoldighed har de ambitioner for eleverne.

Dine opgaver bliver, i samarbejde med dit team:

Forberedelse, afvikling og evaluering af undervisning
Medvirke til en teamkultur, hvor høje faglige forventninger til den enkelte elev går hånd i hånd med planlagte succeser
Arbejde i relationer – til elever, forældre og kollegaer på og uden for skolen
Søge at skabe læringsmiljøer, der er fleksible og målrettede den enkelte elevs udfordringer
Udvikle og forme den didaktiske og pædagogiske praksis i et fagligt samarbejde på tværs af årgangene
Være kontaktlærer for en gruppe af elever, hvor du er det bærende led mellem skolen og elevens liv uden for skolen

Som lærer i Campus+ lægger vi vægt på, at du:

Er uddannet lærer med en høj faglighed, som du stolt deler med din omverden
Har lyst til at arbejde med børn og unge i udfordringer og ved, at høje forventninger er vejen til at lykkes
Ser dit team som en ressource, og det falder dig naturligt at samarbejde med dine kollegaer om planlægning af undervisningen
Er relationsstærk og praktiserer tydelig klasserumsledelse
Kan observere, dokumentere og reflektere over egen og andres praksis, med henblik på at udfordre og udvikle i fællesskab
Arbejder aktivt på at opdyrke et tæt forældresamarbejde, hvor tillid og åbenhed er nøgleordene
Har gerne ført til prøver før, og hvis ikke du har denne erfaring, så har du mod på at gøre det

Læs hele stillingsopslaget her (ansøgningsfrist d. 15. januar 2021)

Foto: Anne Beth Witte, Dit Ringsted
Del på sociale medier