Hvad skal der ske i Benløse Bypark? Hvordan kan vi indrette parken, så flere får lyst til at bruge den i fremtiden? Det er nogle af de spørgsmål, som Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning gerne vil have borgernes svar på. Når Benløse Bypark skal klimatilpasses til fremtidens vådere og mere ekstreme vejr, opstår der nemlig samtidig en unik mulighed for at gøre noget ved parken.

Når det regner kraftigt står Benløse under vand. Og med fremtidens vådere og mere ekstreme vejr er der udsigt til, at det kan blive værre. Klimatilpasningen af Benløse skal sikre ejendomme og institutioner i området. Foto: Ringsted Kommune.
Når det regner kraftigt står Benløse under vand. Og med fremtidens vådere og mere ekstreme vejr er der udsigt til, at det kan blive værre. Klimatilpasningen af Benløse skal sikre ejendomme og institutioner i området. Foto: Ringsted Kommune.

Lørdag den 7. marts kl. 10-13 inviteres naboer og andre interesserede til åbent hus i Benløse Centeret om klimatilpasningen af Benløse Bypark. Her kan man se, hvad ingeniørerne og landskabsarkitekterne har på tegnebrættet for parken – og komme med sine egne ideer til, hvordan parken kan bruges i fremtiden.

”Rammerne for projektet ligger fast. Vi ved, at vi i fremtiden skal lede regnvandet igennem Benløse Bypark i åbne render og lavninger, men meget står stadig åbent: Hvad skal der ske i parken, når der de fleste dage om året ikke står vand, skal der eksempelvis stadig være en bakke at kælke på? Er der behov for en legeplads eller en grill og nye bænke? Hvordan vil naboer og andre brugere gerne bruge parken i fremtiden”, spørger Klaus Hansen, formand for Klima- og Miljøudvalget, der byder velkommen til arrangementet.

Guidet gåtur og tegnekonkurrence
Det åbne hus er for alle, både børn og voksne, og man kan støde til, når man vil og blive så længe, man har lyst. Undervejs er der mulighed for at tage med på en guidet gåtur i området, hvor en af de ingeniører, der har tegnet og regnet på parken vil fortælle om tankerne for parken og svare på spørgsmål om klimatilpasningen. I børnehjørnet kan de yngste tegne den flotteste park.

Borgerne kender parken bedst
Borgmester Henrik Hvidesten samler op på dagen og håber, at mange borgere vil give deres besyv med:

”Det er naboerne, hundelufterne og skolebørnene, der kender området bedst og skal bruge parken i fremtiden. Derfor spørger vi dem, hvad de savner i parken og hvordan de gerne vil bruge den i fremtiden, inden vi tegner projektet færdigt”.

Efter dagen samler Ringsted Kommune i samarbejde med Ringsted Forsyning borgernes bidrag og kommentarer sammen og tager stilling til, hvad der kan realisereres indenfor projektets rammer.

Sådan kunne Benløse Bypark se ud i fremtiden. Et af de to idéforslag som Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning vil præsentere for borgerne ved åbent hus arrangementet lørdag den 7. marts i Benløse Centeret. Illustration: Rambøll.
Sådan kunne Benløse Bypark se ud i fremtiden. Et af de to idéforslag som Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning vil præsentere for borgerne ved åbent hus arrangementet lørdag den 7. marts i Benløse Centeret. Illustration: Rambøll.

PROGRAM
10.00-10.20: Velkomst v/formand for Klima- og Miljøudvalget Klaus Hansen
10.20-12.40: Åbent hus
• Se de første skitser
• Hør om klimatilpasningen og få svar på dine spørgsmål
• Tag med på guidet rundtur i parken – vi går kl. 10.40 og kl. 11.40
• Kom med din idé til, hvad der skal ske i Byparken
• Tegn den flotteste park i børnehjørnet
12.50-13.00: Tak for i dag