Pressefoto

Ny rapport fra Børnehjælpsdagen viser, at Børnenes IT-Fond gør en markant forskel. Alene i Ringsted kommune har 48 anbragte børn og unge modtaget en bærbar computer til skolebrug og social kontakt.

Børnehjælpsdagens indsats ‘Børnenes IT-Fond’ runder 10 år med flotte resultater. I gennemsnit har cirka 10 anbragte børn og unge i Danmark – hver eneste uge siden 2011 – modtaget en ny, bærbar computer, som er deres helt egen.

Helt præcist har 5544 unge mennesker, der bor i plejefamilie, på opholdssted eller i egen bolig (efterværn), fået glæde af Børnenes IT-fond i perioden 2011-2021.
Formålet med computer-uddelingerne er at give de unge modtagere bedre forudsætninger for at gennemføre et skoleforløb eller uddannelse – samt dyrke relationer online, f.eks. med venner og familie. Forskning viser, at netop uddannelse og gode, sociale relationer har afgørende betydning for de unges fremtid.

Den landsdækkende indsats har i mange år været massivt støttet af Egmont Fondens program ‘En Håndsrækning’. Alene i Ringsted kommune har 48 anbragte børn og unge modtaget en bærbar computer.

Ny rapport: vigtigt for at gennemføre uddannelse
Effekten af Børnenes IT-Fond er dokumenteret og markant. Børnehjælpsdagen står aktuelt bag en ny rappport med afsæt i alle evalueringer fra perioden 2015-2020, hvor data er 100% sammenlignelige.

Over 83% svarer, at computeren har meget stor eller stor betydning for, at den unge gennemfører uddannelse.

Mere end 60% vurderer, at computeren i meget høj eller høj grad bruges til at sikre, at relationer med venner bevares. Under coronanedlukningen har tallet naturligt været meget højere.
Dertil svarer over 84%, at computeren i meget høj eller høj grad har medført, at den unge føler sig på lige fod med jævnaldrende kammerater, der ikke er anbragt.

De flotte tal går hånd i hanke med positiv respons fra fagpersoner på anbringelses-området. Ledere, socialpædagoger, plejeforældre osv. bevidner, at indsatsen styrker de unge menneskers faglige, sociale og/eller personlige kompetencer.

“Vi har i de seneste 10 år modtaget computere fra Børnenes IT-Fond til vores udskolingselever. Med en computer har vores elever de samme muligheder for aktuel indlæring som jævnaldrende unge, der ikke er anbragt. Da vores elever oftest er anbragt væk fra deres oprindelige miljø, giver computeren også mulighed for at opretholde relationer, der ellers ville gå tabt”, forklarer skolepædagog Mads Beicker Olsen fra den interne skole på behandlingshjemmet Nebs Møllegård i Jystrup.

Mere digital oprustning – og digital dannelse
Intet tyder på, at behovet for Børnenes IT-Fond bliver mindre i fremtiden. Det skyldes primært, at antallet af anbragte børn og unge i Danmark er nogenlunde konstant. Der kommer hele tiden nye anbragte i målgruppen med et computerbehov.

Kommunernes budgetter betyder dertil, at det næsten altid er barnet / den unge selv, eller plejefamilien / døgninstitutionen, der skal finansiere – men det rækker økonomien i praksis ikke til. Derfor er alternativet ofte en låne computer.

“Børnehjælpsdagen har gjort det til en mærkesag at styrke anbragte børn og unge gennem digital oprustning. Behovet for indsatsen bliver større og større, hvorfor vi byder alle gode kræfter ombord – både fonde, virksomheder og andre, der ønsker at støtte. I den digitale verden vi nu står i, er det helt afgørende, at vi hjælper de unge med de rette IT-værktøjer – og dermed forbedrer deres mulighed for uddannelse og beskæftigelse”, fortæller Børnehjælpsdagens direktør Ina Thorndahl.

Børnehjælpsdagen har nu et ønske om nu at videreudvikle indsatsen, så de computere, der uddeles, også giver de anbragte og unge en digital dannelse.