Torsdag formiddag blev Danmarks bedste arbejdspladser® kåret ved en stor digital event. Revisions- og rådgivningsvirksomheden Beierholm i Ringsted løb med to priser – både som Danmarks bedste arbejdsplads for unge under 25 år og som fjerde bedste danske arbejdsplads med over 500 medarbejdere. Det har krævet en særlig indsats at holde medarbejdernes trivsel oppe under den nu 12 måneder lange coronaepidemi, lyder det fra vinderen.

Beierholm blev i dag for anden gang i træk kåret til Danmarks bedste arbejdsplads for unge under 25 år. Det er kun tredje gang, at prisen for unge under 25 år uddeles, og Beierholm var også modtager af prisen ved sidste uddeling i november 2019, hvor det internationalt anerkendte Great Place to Work® Institute i Danmark kårede Danmarks bedste arbejdspladser. Den ordinære uddeling i november 2020 blev nemlig udskudt på grund af coronaerestriktioner og blev i stedet afholdt i dag ved en stor digital event:

– Vi har samarbejdet med Great Place to Work® siden 2008 og ser dette samarbejde som et væsentligt bidrag til vores løbende arbejde med at sikre en høj medarbejdertrivsel. Det mangeårige fokus på trivsel er kommet os særligt til gode de sidste 12 måneder, hvor vi som alle andre har arbejdet fra hjemmet i lange perioder, siger adm. direktør Søren V. Pedersen fra Beierholm og fortsætter:

– Jeg er derfor særligt stolt over, at vi nu for anden gang i træk bliver udnævnt til Danmarks bedste arbejdsplads for unge under 25 år. Vi optager normalt 50-60 trainees om året, men i indeværende år kommer vi til at rekruttere 90-100 unge trainees, og det har krævet et enormt arbejde og fokus fra både dem og den øvrige organisation at opretholde trivsel, motivation og et højt niveau for oplæring under krisen. Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at takke alle medarbejdere for en forbilledlig indsats.

Beierholm er kendt for sit særlige traineeforløb, der består af en toårig modulopbygget uddannelse kombineret med lokal ”mesterlære”, hvor den unge tilknyttes en erfaren ”buddy”. Antallet af trainees, der optages i Beierholm pr. år, er løbende blevet øget og skal efter planen også udbygges i de kommende år. Og netop buddy-ordningen er blevet styrket under coronakrisen for at modvirke nogle af de coronarelaterede restriktioner:

– Vi iværksatte ret tidligt under coronaepidemien nogle særlige tiltag med fokus på at bevare en tæt kontakt til de unge under oplæring. Derudover har mange af vores 32 lokale kontorer prioriteret, at de unge kunne møde ind på kontoret i de perioder, hvor det var hensigtsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det har virket rigtig godt, fortsætter Søren V. Pedersen.

Søren V. Pedersen startede selv som elev i Beierholm og er i dag øverste chef i en virksomhed, der inden for de seneste år har fordoblet både omsætning og antallet af medarbejdere. Beierholm er i dag den revisions- og rådgivningsvirksomhed i Danmark, der håndterer flest regnskaber, og planen er, at vækstkurven skal fortsætte opad også i de kommende år. Her er en høj medarbejdertilfredshed et vigtigt middel til at nå målene:

– Det lyder som en floskel at sige, at medarbejderne er vores vigtigste aktiv. Men det kan vi om nogen skrive under på, og hos os er høj trivsel blandt medarbejderne ganske enkelt nøglen til succes. At medarbejderne bliver behandlet med stor respekt, er en af årsagerne til, at vi hvert år opsøges af en række mindre og mellemstore revisionsvirksomheder, der gerne vil være en del af Beierholm, og det er et helt afgørende element i vores vækststrategi, forklarer Søren V. Pedersen videre.

Beierholm har i en årrække modtaget topplaceringer ved kåringerne af Danmarks bedste arbejdspladser og har de seneste otte år ligget i top fem blandt Danmarks bedste arbejdspladser med over 500 medarbejdere. I år blev det til en flot fjerdeplads, og nu glæder Søren V. Pedersen sig til mere normale tilstande, hvor han igen kan se kollegerne i øjnene på kontoret:

– Coronakrisen og de mange restriktioner har været hård for alle. Vi har mange kunder inden for brancher, som har været under hård nedlukning, og det slider både på økonomien og den mentale tilstand. Vi har også mange kunder, der har klaret sig godt igennem krisen, og som har formået at udvikle nye løsninger. Faktisk er jeg meget imponeret over den kreativitet og opfindsomhed, som bliver lagt for dagen, og i vores tætte kontakt med virksomhederne er det også med til at øge trivslen også hos os, pointerer Søren V. Pedersen og fortsætter:

– Jeg er glad for endnu en flot placering blandt Danmarks bedste arbejdspladser med over 500 medarbejdere, og nu glæder jeg mig til den nye hverdag, der venter, når epidemien forhåbentlig snart er ovre, slutter han.

Fra venstre CEO Søren V Pedersen og HR-chef Anders Thorup. Pressefoto.