Kultur- og Fritidsudvalget godkendte i går de overordnede rammer og principperne for den kommende udviklingsplan for udearealet ved Ringsted Sport Center. Der arbejdes nu videre på den endelige plan for området, oplyser Ringsted Kommune i en pressemeddelelse.

Ringsted Sport Center er nu et skridt tættere på en udviklingsplan for sine udendørs arealer. På gårsdagens udvalgsmøde i Kultur- og Fritidsudvalget besluttede udvalget at godkende de fremlagte overordnede principper og rammer for det videre arbejde med udendørsarealerne.

Det betyder, at arbejdet nu kan gå videre med at udarbejde den endelige udviklingsplan, som Byrådet forventeligt skal træffe beslutning om i juni 2021.

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Daniel Nørhave, siger:

”På vegne af Kultur- og Fritidsudvalget vil jeg gerne sige tak for alle de input, der er blevet sendt til udformningen af udviklingsplanen. Det er jo fantastisk med så stor interesse for sport- og idrætslivet i Ringsted, at det har kunnet blive til over 90 bidrag. De overordnede rammer og principper, der er blevet tegnet, ser rigtig spændende ud for mange forskellige idrætsudøvere, og udvalget glæder sig til at se det endelige materiale, når det er færdigt”.

En af grundstenene i udviklingen af udearealerne er at øge muligheden for, at flere borgere i kommunen kan være fysisk aktive. Faciliteterne skal være en forbedring for det stærke og forankrede foreningsliv ved Ringsted Sport Center, men de skal også være attraktive for institutioner, selvorganiserede grupper og enkeltpersoner. Området skal udvikles til at være en endnu mere integreret del af Ringsted By og et aktiv for borgere, der ønsker at udfolde sig fysisk. Udviklingsplanen skal være med til at skabe de bedste betingelser for, at disse mål kan realiseres, når faciliteterne engang står færdige.

Baggrunden for arbejdet er en analyse af de mere end 90 indkomne forslag fra foreninger, borgere og andre interesserede. På tværs af de mange forslag er der identificeret seks kategorier, som samtidig definerer aktivitetsområderne i disponeringsforslaget. De seks kategorier er bold, sand, asfalt, løb/styrke/OCR, ketcher samt vand. I inddragelsesforløbet har projektgruppen været i dialog med flere af interessenterne, og idéer og forslag er blevet drøftet og kvalificeret med hjælp fra DGI.

Undervejs i processen har der været fokus på at skabe rammerne for flerfunktionelle facilitetsmuligheder, så flest muligt kan få glæde af de faciliteter, der etableres med tiden. Ud over de sportslige aktiviteter er der også taget højde for ønsker om at skabe rammer for fællesskab, men også legepladser, rekvisitrum, parkeringspladser, etablering af stibelysning på anlægget og nabohensyn er vigtige elementer.

Projektet kan følges via www.ringsted.dk/rsc, hvor der også er link til den foreløbigt godkendte disponeringsplan.

Fakta:
• Målet med udviklingen af området er at skabe et tilgængeligt og inspirerende område for de eksisterende foreninger, de selvorganiserede brugere og andre nye potentielle brugergrupper – og sikre de allerbedste rammer for liv og aktivitet omkring Ringsted Sport Center til gavn for Ringsted Kommunes borgere.
• Udearealerne omkring Ringsted Sport Center udgør ca. 200.000 kvadratmeter.
Historik:
• I forbindelse med budgetprocessen 2020-2023 vedtog Byrådet hensigtserklæring nr. 17 om udarbejdelsen af en langsigtet plan for udvikling af udearealerne ved Ringsted Sport Center.
• Den 15. december 2020 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget, at Ringsted Sport Center og DGI Midt- og Vestsjælland kunne påbegynde arbejdet med at udforme en udviklingsplan for udearealerne ved Ringsted Sport Center.
• Fra den 15. januar til og med den 28. februar 2021 blev idé- og inddragelsesfasen afviklet, og det resulterede i 94 idéer, der siden er blevet inddelt i de seks kategorier bold, sand, asfalt, løb/styrke/OCR, ketcher samt vand.
• Fra den 1. marts og frem til starten af april har projektgruppen arbejdet med at udforme grundtankerne og principperne til udviklingsplanen for området.
• Den 20. april blev de overordnede rammer og principper for den kommende udviklingsplan for udearealet ved Ringsted Sport Center godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget.
• Projektets næste milepæl er i juni 2021, hvor den konkrete etapedelte plan fremlægges for Byrådet, der derefter skal beslutte, om den kan godkendes.

Foto: ABW