Oprindelig hed Sct. Bendts Kirke ”Vor Frue Kirke”. Navnet Sct. Bendts stammer muligvis fra et lille sogn, der har ligget i Ringsteds vestlige udkant. Men det refererer også til grundlæggeren af munkeordenen benediktinerne, som klostret i Ringsted tilhørte. 

Afgørende for bygning af den nuværende Sct. Bendts Kirke blev mordet på hertug Knud Lavard i Haraldsted Skov nord for Ringsted i 1131. Knud Lavard var søn af kong Erik Ejegod, og hans drabsmand var Magnus, søn af den daværende kong Niels, og baggrunden for mordet var utvivlsomt rivalisering om, hvem der skulle være den næste konge. Mordet medførte en række urolige og blodige år i Danmark, som kulminerede med opgøret mellem Erik Emunes søn, Svend, Magnus’ søn, Knud, og Knud Lavards søn, Valdemar. Det var Valdemar, der vandt kampen om kongeriget. 

I 1170 blev kirken indviet, Knud Lavard gravlagt som helgen, og Valdemars mindreårige søn, Knud, kronet som konge. Kirkefesten var med deltagelse af landets biskopper og fineste adel. Det blev en slags forsoning oven på de urolige år med strid om kongemagten.

Efterfølgende blev Sct. Bendts Kirke valfartssted for kulten omkring helgenen Knud Lavard, og den blev gravkirke for de efterfølgende konger og deres dronninger: Valdemar den Store og hans dronning, Sofie, Knud den 6., Valdemar 2. Sejr og hans dronninger, Dagmar og Berengaria, Erik Plovpenning og Erik Menved og hans dronning, Ingeborg. 

Den nuværende Sct. Bendts Kirke er sognekirke for Ringsted Sogn. Som kirken står i dag, er den resultat af en stor restaurering under ledelse af arkitekt H. B. Storck i årene 1901-1909. Arkitekten ønskede at føre kirken tilbage til sit oprindelige udseende, og vestgavlen og tværskibets apsider og sidekapeller blev nyopført på de frilagte fundamenter. Det kegleformede tag på tårnet stammer også fra denne restaurering. Læs mere om kirken her.

Dit Ringsteds fotografer var på besøg en stille eftermiddag…