Siden den 15. januar har Ringsted Sport Center indsamlet idéer, fra borgere, foreninger og andre interesserede, til den fremtidige udvikling af sine udearealer. Foreløbig har der vist sig fem tendenser blandt idéerne, som der nu arbejdes videre med.

Både det organiserede foreningsliv og andre interesserede har siden den 15. januar haft mulighed for at bidrage med ønsker til kommende faciliteter på Ringsted Sport Centers udearealer. Blandt de indkomne idéer, er der begyndt at tegne sig et generelt billede af ønskerne til området.

”Mange af idéerne falder inden for nogle rammer, enten aktivitets- eller facilitetsmæssigt, der hænger sammen. Vi arbejder derfor med at kategorisere de indkomne idéer og udforsker de muligheder, som de rummer”, fortæller Marianne Høyer, Konsulent Hos DGI Midt- og Vestsjælland, der bistår Ringsted Sport Center i facilitetsudviklingsprocessen.

Idéerne, Ringsted Sport Center har modtaget indtil nu, fordeler sig især inden for faciliteter med sand, asfalt, løb/fitness/styrke, fodbold og ketsjersport.
Sand er aktiviteter, der har sand som underlag. Det kan for eksempel være beachvolley, beachhåndbold m.m.

Asfalt er for aktiviteter, hvor asfalt kunne være fællesnævneren for at kunne være aktiv. Det kan eksempelvis være rulleskøjter, skateboard, løbehjul, BMX, streetbasket, streetsoccer, panna og floorball.

Løb/fitness/styrke udspringer af løb, forhindringsløb, styrketræning, cirkeltræning, crossfit, træningsstationer m.v.

Fodbold – her ser vi sammen med brugerne på de eksisterende baner men også andre muligheder som mindre baner og aktiviteter, der knytter sig til fodbold.
Ketsjersport – forslag om paddel og tennis hænger godt sammen, men også andre aktiviteter kan inddrages.

Christine Vistoft, arkitekt hos DGI, fortæller om, hvordan de arbejder med idéerne:

”Vi søger at skabe en helhed på baggrund af idéudviklingen fra grupperingerne, men fordi en idé ikke passer ind i en af dem, betyder det ikke, at de er eller bliver glemt. Vi arbejder med, at de forskellige aktiviteter skal bindes sammen, så man nemt kan bevæge sig rundt på området og hen til den aktivitet, man gerne vil udøve. Og så arbejder vi med idéen om at skabe små oaser, hvor man kan sidde og slappe af eller hygge sig med sin familie, venner eller klubkammerater. Vores mål er, at området skal appellere til alle aldre, unge, børn, familier, ældre – der skal være plads til dem alle sammen”.

At mødes, være sammen og åbne området op så det inviterer til mere bevægelse og fællesskab, går igen i flere af de idéer, der er kommet til projektet.
I øjeblikket kontakter Ringsted Sport Center og DGI flere af dem, der har indsendt idéer, for at blive endnu klogere på ønskerne. Ved små, virtuelle møder søges sammenhænge og samarbejdsmuligheder i samtalerne med ideindehaverne. Intet er fastlagt endnu, så processen er ren idévidereudvikling.

”Det er super spændende at høre fra foreningslivet, de selvorganiserede grupper, enkeltpersonerne og alle de andre målgrupper med hver deres perspektiv. Interessen for projektet er stor, og det er dejligt. Når vi har været alle idéer igennem, spurgt ind og undersøgt, er vi tættere på nogle overordnede linjer – som vores arkitekt, Christine Vistoft, arbejder videre med. Dem tager det politiske udvalg stilling til, og derefter går arkitekten i gang med at færdigudforme idéen til endelig godkendelse i slutningen af maj måned”, afslutter Marianne Høyer.

Frem til den 28. februar kan du stadig byde ind med gode idéer til udearealet ved Ringsted Sport Center. Det kan du gøre ved at besøge www.ringsted.dk/rsc og udfylde ideformularen.

Foto: SDL