logo vejbredVejbred
v/ Morten I. Sørensen
Farendløsevej 2
4100 Ringsted
Tlf. 59 59 91 59
Mobil 20961027
vejbred@vejbred.dk

Bred vejledning fra kælder til kvist
Vejbred har stærke kompetencer inden for byggeri, vand og kloakering. Firmaet blev etableret i 2005 af Morten I. Sørensen, der er autoriseret kloakmester og certificeret Bedre Bolig rådgiver. Morten og hans medarbejdere tilbyder kunderne den brede vejledning fra kælder og til kvist.

Byggebranchen består i dag af en række meget dygtige specialister inden for hvert deres felt. Det har højnet kvaliteten, men har desværre også betydet, at sammenhængen mellem de enkelte fag er blevet dårligere, og helheden derfor er blevet nedprioriteret. Vejbred har erfaringen med at tænke helheden ind i et projekt og tilbyder både rådgivning og praktisk udførsel.

Før du køber hus
Når man skal investere i et nyt hus, er det en rigtig god ide at alliere sig med Vejbred. Her finder du den professionelle rådgiver, der kan overskue økonomien i huset, energiforbruget samt ejendommens generelle vedligeholdelsestilstand.

Gamle huse skal renoveres eller måske gennem en grundlæggende ombygning. Det er de færreste almindelige boligejere, der kan magte en sådan opgave. Men det kan Vejbred, der har den nødvendige byggestyringserfaring, hvor man skal samarbejde med myndighederne, kommunikere med naboer og koordinere håndværkernes arbejde.

Vand og kloak
Alle ejendomme skal inden for en overskuelig tidshorisont rense deres spildevand. Hvis du bor ude i det åbne land, er der flere gode og billigere muligheder end at koble sig på det offentlige kloaksystem. Løsningen som Vejbred foreslår vil altid være tilpasset den enkelte ejendom, men i udgangspunktet er der en række muligheder; det kunne være et nedsivningsanlæg, et pileanlæg, et minirensningsanlæg, beplantet filter-anlæg eller den offentlige kloak. Vejbred foretager altid en helhedsvurdering og præsenterer dig for den optimale spildevandsløsning.

Regnvand har i de senere år fyldt meget i vores bevidsthed, da det er begyndt at trænge ind i kældre og skabe problemer for mange husejere. Sådan behøver det ikke at være; vandet kan i stedet blive en attraktiv ressource, som den enkelte husejer kan udnytte økonomisk. Vejbred har stor erfaring i at hjælpe husejere med at etablere filtersystemer, hvorfra man kan genbruge det kalkfrie vand til toiletskyl, tøjvask og bilvask.

Holder du åbent hus for rotterne?
En kloakledning er en direkte vej ind i huset for en rotte. Vejbred kan montere en rottespærre, der fungerer som en envejslåge, hvor rotterne kun kan løbe ud og ikke ind. Den er giftfri forebyggende og beskytter dit kloaksystem og hus.

Når rotterne har lavet skade på kloakken, tager Vejbred kontakten til forsikringsselskabet samt håndtering af både anmeldelse og udbedring af skade. I det hele taget laver Vejbred mange forsikringssager og er kendt af systemerne hos de fleste selskaber.

Vejbred har hjulpet mange kunder over hele Sjælland, og kommer også gerne ud til dig. Du er meget velkommen til uforpligtende at kontakte Vejbred på telefon 59 59 51 59 eller send en mail.