Flere lektioner med to lærere, maksimalt 24 elever i nye klasser og endnu mere individuelt tilpasset undervisning. Det bliver nogle af resultaterne i Ringsted Kommunes folkeskoler, efter at Byrådet med budgetaftalen for næste år afsatte yderligere midler til folkeskolen.

På skolerne kan man allerede i dag se nogle af de tiltag, som får ekstra styrke fra næste skoleår.

For eksempel har Dagmarskolen allerede fra dette års skolestart sat to voksne på alle lektioner i 0. klasserne. Derfor kan der fra første skoledag arbejdes med et højere fagligt niveau og differentieret eller målrettet undervisning, fortæller skoleleder Allan Søvind Jensen.

”Alle lærere arbejder med differentieret undervisning, og når der er to voksne, kan vi i endnu højere grad ramme den enkelte elev lige der, hvor udviklingspotentialet er. Vi kan for eksempel dele eleverne op i mindre hold, og når man kun skal ramme 10 børn, er der mere tid til det enkelte barn. For den enkelte elev giver det større mulighed for at koncentrere sig og lære endnu mere,” siger han.

På Dagmarskolen vil de fortsat have to voksne på alle lektioner i 0. klasse. Og de vil fokusere lektioner med to voksne i fagene dansk og matematik i indskolingen.

”Dansk og matematik har en afsmittende effekt på de andre fag. Jo mere støtte der er i dansk og matematik i timerne, desto bedre læring er der også i andre fag. Forældrene vil opleve, at deres børn simpelthen bliver dygtigere med den her målrettede undervisning,” siger skolelederen på Dagmarskolen.

Læs mere her

Foto: ABW