Pr. 1. august er Træpillefyren ApS blevet en del af Gyrstinge VVS

DGyrstingeVVS - Træpillefyren ApSet kan man læse på Gyrstinge VVS’s facebookside, hvor Bo A. Sørensen informerer sine kunder om, at han ikke længere kører selvstændigt med Træpillefyren ApS, men er blevet en del af Gyrstinge VVS.

Bo A. Sørensen skriver desuden således:

“Får du Gyrstinge VVS til at varetage dit serviceeftersyn, kommer vi ud og efterser dit anlæg én gang om året, hvilket betyder, at du minimerer risikoen for uhensigtsmæssige driftsstop og samtidig giver det den optimale drift af dit anlæg mange år ud i fremtiden. Vi varetager service af både pille-, stoker-, olie- og gasfyr.”