Ringsted Kommune udbyder forpagtning af den pavillon, der i øjeblikket er ved at blive bygget på Torvet. Pavillonen er det sidste element i omdannelsen af Torvet, og den forventes at være færdig midt i oktober så en forpagter kan være klar til julehandlen.

Den overordnede intention med pavillonen er at skabe liv i bymidten, og gøre bymidten mere attraktiv for borgere og besøgende. Pavillonens placering gør det muligt at skabe et tæt samspil mellem aktiviteter i pavillonen og de aktiviteter, der f.eks. arrangeres i regi af ”Oplev Ringsted”.

”Det er spændende at følge med i byggeriet af pavillonen på Torvet og med Byrådets beslutning om at sende forpagtningen i udbud er vi endnu et skridt nærmere målet om et Torv, der inviterer til ophold og oplevelser midt i byen. Jeg håber, at der kommer mange gode bud ind på forpagtningen, og at der også er lokale aktører, som er interesseret” udtaler borgmester Henrik Hvidesten.

Den kommende forpagter vil blive valgt på baggrund af en vægtet vurdering af tilbudsgivernes beskrivelse af, hvilke aktiviteter og arrangementer der påtænkes gennemført i pavillonen, udvalget af mad og drikke samt åbningstider og bemanding.

Forpagtningen udbydes for en 4-årig periode med mulighed for 2 x 12 måneders forlængelse. Tilbud skal afleveres senest den 27. august 2021, og der er mulighed for at stille skriftlige spørgsmål til udbudsmaterialet frem til den 17. august 2021 kl. 12.00.

Udbudsmaterialet vil kunne findes her om nogle dage: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=303567&B=RINGSTED

Foto: SDL