Onsdag den 27. august 2014 kl. 19 har du mulighed for at høre middelalderhistoriker, cand.mag. Michael Kræmmer fortælle om Hvideslægtens magt på Sjælland.

Det foregår på Ringsted Gymnasium, Ahorn Allé 11.

Hvideslægtens betydning bunder i en næsten uhørt magtposition, der hang sammen med deres store jordbesiddelser. Vi har alle hørt om Esbern Snare og Ærkebiskop Absalon, men hvor stammede Hviderne fra, hvad giftede de sig til, hvilken rolle spillede de for den sjællandske kirke, og hvilken betydning havde det, at slægten gjorde Sorø Kloster til landets rigeste?

Foredraget er funderet på Michael Kræmmers undersøgelser af Hvidernes jordbesiddelser i perioden.

Tilmelding ønskes  på tlf. 72 10 01 69 eller til ringsted@vestmuseum.dk– og gerne i god tid. Ledige billetter kan købes for 70 kr. i døren.

Michael Kræmmer
Absalons grav bag alteret i Sorø Klosterkirke
Absalons grav bag alteret i Sorø Klosterkirke