Alsted Kirke, vest for Ringsted, er bygget omkring 1150. Kirken var oprindelig den største landsbykirke i Alsted Herred, men er nu overgået af Haraldsted Kirke. Kirken har to klokker, begge med en meget smuk klang. Den lille klokke er fra 1618, og den store fra 1829.

Huset, der er sammenbygget med kirkens vestmur – kaldet “Legathuset” – blev i 1970 købt af menighedsrådet og lagt under kirkeembedet. Husets historie går tilbage til 1690, hvor det kaldtes ”Præstehuset”, fordi det dengang ejedes af præsteembedet. Fra 1768 til 1816 blev det beboet af sognets præsteenker og kaldtes ”Enkesædet”. I 1843 blev det købt af ejeren på ”Alstedgården”. Hans søn oprettede i 1890 et legat, så huset blev fribolig for trængende i Alsted Sogn. 

Dit Ringsted lagde vejen forbi den smukke kirke på en lige så smuk sommerdag. 

Læs mere om kirkens historie her

Foto: SDL