Hvilke typer virksomheder ligger i Ringsteds erhvervsområder, hvordan ser erhvervsområderne ud sammenlignet med andre kommuner, og hvilken efterspørgsel er der efter erhvervsområder, som dem der er i Ringsted? De spørgsmål får Ringsted Kommune nu svar på gennem en kortlægning af erhvervsområderne. Analysen skal bl.a. bruges til at tiltrække virksomheder både til de nuværende erhvervsområder og til at udvikle nye områder.

Henrik Hvidesten
Henrik Hvidesten

”Ringsted er en stærk erhvervskommune med en række erhvervsmæssige styrker. Vi har både gode lokalt- og regionalt orienterede virksomheder og spændende internationale virksomheder, der klarer sig godt både på hjemmemarkedet og i udlandet. Fra Byrådets side vil vi sikre, at erhvervslivet også har rigtig gode vilkår fremover, og derfor kigger vi nu på, om erhvervsområderne er i god drift, så vi kan få et klart billede af, hvordan vi skal udvikle vores erhvervsområder, og om vi skal begynde at sætte nye områder i spil”, siger borgmester Henrik Hvidesten om analysen, der lige nu gennemføres af COWI for Ringsted Kommune.

Analysen dækker alle erhvervsområder i Ringsted Kommune, og gennem analysen vil COWI komme med en vurdering af potentialet for hvert enkelt område og anbefalinger til fx tydeligere profiler for områderne. COWI besøger derfor over de kommende uger alle erhvervsområder for at kunne beskrive og vurdere områderne. Samtidig vil COWI gennemføre interview med en række af de lokale virksomheder for at høre om deres vurdering af erhvervsområderne og deres udviklingsbehov. Der vil også blive gennemført interview med bl.a. erhvervsmæglere for at få en vurdering af de markedsmæssige behov og ønsker til Ringsted Kommunes erhvervsområder.

”Som kommune har vi en meget stor interesse i at samarbejde med dem, som har erhvervsjord og bygninger i Ringsted Kommune i dag, så vi kan videreudvikle en række stærke brancher i kommunen omkring transport, handel, byggeri og fødevarer. Men vi har også en række industrivirksomheder, som det kunne være oplagt for andre danske eller internationale virksomheder at ligge tæt på. Det får vi et klarere billede af nu, og vi vil bl.a. bruge analysen til at få udarbejdet et bedre og mere konkret markedsføringsmateriale for erhvervsområderne, som kan bruges både herhjemme og i udlandet”, slutter Henrik Hvidesten.