Et miljørigtigt batteri skal hjælpe Ringsted Kommune med at bruge strømmen i Bengerds Hallen mere energirigtigt og intelligent og dermed også billigere. Tiltaget er et forsøg, der – hvis det virker efter hensigten – kan udrulles flere steder på kommunens bygninger.

Et miljørigtigt batterisystem er netop blevet installeret i Bengerds Hallen, og det skal gøre brugen af strøm mere intelligent og dermed billigere. Bengerds Hallen har solceller på taget, og med det nye batteri kan strømmen lagres lokalt og eksempelvis bruges, når strømmen på elnettet er dyr.

Tiltaget er et forsøg, der skal give Ringsted Kommune erfaringer med miljørigtige batterier i bygninger. Viser det sig som en gevinst, er det noget, der kan udrulles enten i større skala eller på flere andre kommunale bygninger med solceller på taget.

Formand for Plan- og Boligudvalget, Klaus Hansen, siger:
”Vi forsøger hele tiden at optimere brugen af vores bygninger og gøre dem mere miljørigtige på alle måder. Med det miljørigtige batteri i Bengerds Hallen kan vi få nogle vigtige erfaringer med, hvordan vi kan udnytte solenergi endnu bedre, og hvordan vi kan bruge strømmen mere intelligent. Det giver gevinster både for miljøet og i sidste ende for skatteborgerne, fordi vi kan få billigere strøm.”

Ringsted Kommune har i de seneste år også været i gang med et større energiprojekt, der handler om at energioptimere brugen af de kommunale bygninger. Det nye batteri er en fortsættelse af arbejdet med energioptimering. Batteriet er desuden 99 procent genanvendeligt, og sikkerheden er større end normale batterier, da det hverken kan brænde eller eksplodere.

Giver strøm til en dags forbrug

Batterisystemet er i gang med at blive installeret i Bengerds Hallen, og det er næsten klar til at blive taget i brug. Der mangler en enkelt komponent, som der desværre er lang ventetid på. Batteriet forventes at kunne tages i brug i begyndelsen af det nye år.

Batteriet kan – alt afhængigt af årstid og brugen af hallen – række til hallens strømforbrug på en almindelig dag.
”Vi installerer batteriet i forventning om, at det både kan give os en endnu mere miljørigtig udnyttelse af strømmen, og fordi det inden for en årrække kan tjene sig selv hjem i form af billigere strøm. Særligt som situationen er nu med høje elpriser, er det vigtigt, at vi hele tiden arbejder på at udnytte energien på den mest optimale og omkostningseffektive måde,” siger Klaus Hansen.
Byrådet har i 2023 afsat penge til etablering af lignende batterier på en anden kommunal bygning.

Gemmer solens energi

Batterisystemet, der er installeret i Bengerds Hallen, er leveret af virksomheden VisBlue og er et såkaldt flowbatteri.
Søren Bødker, direktør i VisBlue, siger:
”Ved at installere et batteri får hallen aftaget mere af den strøm, som solcellerne på taget producerer. Ofte er forbruget for en bygning ikke parallel med de timer, der bliver produceret solcelleenergi, og her kan batteriet sørge for at stille den grønne energi til rådighed på de tidspunkter, hvor der er behov for den. For Ringsted Kommune betyder batteriet også, at bygningen får en grønnere profil og lavere driftsomkostninger.”

FAKTA: Sådan virker batteriet

• Et vanadium-redox-flow (VRF) batteri består af to adskilte tanke med henholdsvis en positiv og en negativ elektrolyt. Begge elektrolytter består af grundstoffet vanadium opløst i svovlsyre, hvor vanadiummet optræder i forskellige oxidationstrin (valenser).
• Derudover er batteriet forsynet med et antal battericeller. Disse celler er hver især delt i to kamre, adskilt af en membran, som ionerne kan trænge igennem. I hvert kammer er en negativ eller positiv elektrode. De to elektrolytter pumpes igennem cellerne på hver sin side af membranerne.
• Strømmen fra solcellerne føres ned i cellernes elektroder, hvor de flytter elektroner fra den positive til den negative elektrolyt og dermed oplader batteriet i takt med, at væsken flyder tilbage i tanken. Når batteriet aflader, kører processen modsat.

Foto: ABW