Det kommunale budget for 2022 er sendt i offentlig høring. Det betyder at foreninger, råd og nævn, bestyrelser og borgere mv. kan komme med kommentarer og ideer til det kommende budget for 2022. Lørdag den 29. maj kl. 11.00 – 13.00 kan alle få en snak med politikerne om budgettet på Torvet. Samtidig åbner den nye Valdemarscene på Torvet og Oplev Sommer i Ringsted skydes i gang.

Beslutningen af kommunens budget og dermed fordelingen af de kommunale kroner er en årligt tilbagevendende begivenhed i kommunen og en vigtig opgave for Byrådet.
Der er flere måder, hvorpå man som borger kan give sine input til budgettet. For nylig blev der afholdt borgerdialog på Facebook om budget 2022, hvor mange borgere stillede spørgsmål til budgettet online.

Lørdag den 29. maj stiller Byrådet op på Torvet for at få en dialog med borgerne om næste års budget. Det sker i tidsrummet kl. 11.00 – 13.00. Man kan også sende et høringssvar direkte til kommunen, hvis man har kommentarer eller forslag til budgettet.

Borgmester Henrik Hvidesten siger:
”Budgettet kan godt være en kompleks størrelse og lidt en tør kiks for mange. På den anden side vedrører kommunens budget alle borgere i kommunen, og man behøver faktisk ikke at have læst budget materialet eller have stor økonomisk forståelse for at komme med input til budgettet. Det er derfor, at vi fra Byrådet stiller op til en snak med borgerne om, hvordan vi skal prioritere kommunens midler i fremtiden. Jeg vil opfordre alle, der har spørgsmål, gode ideer eller bare gerne vil høre mere om budgettet til at komme på Torvet den 29. maj og tale med os.”

Kaffe, ældremad og skolesnak
På Torvet kan man, ud over en generel snak om budget med politikerne, få indblik i nogle af de områder kommunens budget går til. Der er også lidt godt til ganen til både børn og voksne. Til de første 100 borgere, der møder op, står Kaffekometen klar med en god kop gratis kaffe og Café Ingeborg har rullet deres skønne foodtruck ud til de småsultne. Til børnene er der gratis is og pandekager over bål, og der bliver uddelt 100 flotte Ringsted plakater.

I de opstillede telte kan man få indblik i nogle af de nyeste tiltag på ældreområdet. Man kan smage gelesmørrebrød, der er særlig udviklet til ældre med synkebesvær, men som ligner og smager næsten som almindeligt smørrebrød. Man kan også høre om, hvordan kommunen arbejder for at højne livskvalitet og tryghed blandt demente ved arbejdet med livshistorier og man kan få indblik i kommunens forsøg med skærmbesøg, som et nyt tilbud til borgere, der er visiteret til hjemmeplejen og som ønsker det. Og så kan man følge med i, hvordan kommunen arbejder med udbuddet af flere plejeboliger med gode input fra borgerne.

Byrådet har besluttet, at der ikke skal være mere end 22 elever i klassen fremover, når børnene starter i 0. klasse. De har også besluttet at bruge flere penge på, at der i nogle fag og klasser kan være to lærere. Til borgermødet på Torvet kan man høre mere om Ringsted Kommunes skoler og få en god snak om prioritering af budgettet til skolerne.

Ringsted – midt i mulighederne og midt i den grønne omstilling
Byrådets vision har i en årrække haft overskriften Ringsted – midt i mulighederne. I det kommende kommunebudget vil Byrådet gerne sikre, at de mange gode muligheder og tiltag i Ringsted Kommune også varer ved fremover.

Til borgermødet på Torvet kan man derfor få en snak med politikerne om, hvad der gør Ringsted Kommune til et dejligt sted at bo og leve, og hvordan vi gerne vil bo i fremtiden.
Sammen med Ringsted Forsyning arbejder kommunen for den grønne omstilling bl.a. ved at tilbyde grøn fjernvarme til en stor del af boliger i Ringsted by. Byrådet vil gerne høre, hvad borgerne mener er vigtigt i den grønne omstilling og står klar til at tage alle de gode ideer med videre.

Startskud til Oplev Sommer i Ringsted og Børnefestival To Go
Den 29. maj bliver også startskuddet til Oplev Sommer i Ringsted, når borgmester Henrik Hvidesten indtager den ny opstillede Valdemar Scene og skyder sommerens mange arrangementer i gang. Han får selskab af Line Solsikke, som kommer og optræder og giver indblik i årets børnefestival, der i år pga. corona-restriktioner bliver i en ”to go” version, der kommer ud til skoler og børnehaver.

Man kan læse mere om budget 2022 på kommunens hjemmeside ringsted.dk under høringer.

Foto: Anne Beth Witte, Dit Ringsted