I Sekretariatet i Skolecenter og Børnecenter ønsker de sig en ny kollega i Team Pladsanvisningen. Du vil få ansvar for både drift og udviklingsopgaver, primært inden for fripladsområdet og mellemkommunale refusioner. Opgaverne indebærer høj grad af dialog med forældre og samarbejdspartnere. Opgaverne kræver et skarpt øje for detaljen, så man sikrer korrekt sagsbehandling. Du vil have et tæt samarbejde med kollegaer i Sekretariatet samt andre kollegaer i kommunen. Evnen til at kommunikere og til at samarbejde er afgørende.

Dine opgaver:

Borgerbetjening, digitalt, telefonisk og personligt
Sagsbehandling af økonomisk fripladser
Beregning af forældretakst og mellemkommunal afregning
Være ressourceperson vedr. lovgivning på området
Deltagelse i udviklingsprocesser inden for Pladsanvisningsområdet

Hvem er du

Du har relevant uddannelse og erfaring, gerne fra anden pladsanvisning. Det er vigtigt, at du er nysgerrig og proaktiv. Du er professionel, venlig og smilende i mødet med borgere og samarbejdspartnere. Du har overblik og overskud, og du følger opgaverne til dørs. Du har grundigt kendskab til, og er rutineret bruger af, Microsoft Office pakken, og måske med fagsystemet Tabulex Institution. Du er logisk tænkende og har en god tal- og dataforståelse. Derudover er du en god kollega, som er engageret i afdelingens faglige og sociale liv.

Hvem er de

Pladsanvisningen er en del af Sekretariatet, hvor de er 9 gode kolleger. Sekretariatet bidrager til den fælles kerneopgave på børne- og ungeområdet med administrative kompetencer indenfor bl.a. økonomi, visitering til dagtilbud, reception, aktivitetskoordinering, personaleadministration, opfølgning på undervisningspligt og systemregistreringer. Sekretariatet ligger tæt på Ringsted centrum, og vi deler hus med andre afdelinger i Børnecenter og Skolecenter.

De tilbyder

Sammen med dem får du en arbejdsplads som er kendetegnet ved gode og hjælpsomme kolleger, uformel omgangstone og ligeværdige samarbejdsrelationer. De har et fælleskab med fælles ansvar for opgaverne. De har fokus på udvikling af rutiner og processer i opgaveløsning. Og de har fokus på arbejdsglæde og alles bidrag til den.
I Ringsted Kommune har de flex-ordning og en meget aktiv personaleklub.

Læs hele stillingsopslaget her (ansøgningsfrist d. 10. januar 2021)