ringstedMidt- og Sydsjællands Brand & Redning. Det bliver navnet på det nye fælles beredskab, der i fremtiden skal dække kommunerne Ringsted, Faxe, Næstved og Vordingborg. Bestyrelse og direktør er nu på plads.

Før påske holdt man det første officielle bestyrelsesmøde i Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, og her blev der blandt andet udpeget en formand og næstformand for bestyrelsen samt ansat en ny direktør for selskabet, der får ansvaret for den daglige drift af beredskabet.

Formands- og næstformandsposten gik til henholdsvis borgmester i Ringsted Kommune, Henrik Hvidesten, og borgmester i Faxe Kommune, Knud Erik Hansen, mens direktørposten gik til den tidligere beredskabschef i Næstved Kommune, Flemming Nygaard-Jørgensen.

Den nye bestyrelsesformand Henrik Hvidesten, som har ageret formand for den politiske arbejdsgruppe frem til den officielle sammenlægning, er meget tilfreds med resultatet og roser samtidig den politiske velvilje, der har været hele vejen rundt om bordet:

”Det har været en god proces, hvor vi alle har været indstillet på at finde holdbare fælles løsninger til gavn for vores borgere og virksomheder, så det kan vi kun være glade for. Nu glæder vi os til komme i gang med det praktiske arbejde og få lagt de fire organisationer sammen, så vi alle kan få glæde af de synergieffekter, vi opnår ved sammenlægningen”, siger han.

Ledelse og administration bliver samlet i Næstved
På bestyrelsesmødet blev det også besluttet, at det nye selskabs sekretariatsfunktion bliver placeret i Næstved Kommune. Derudover bliver ledelsen og administrationen rent fysisk også samlet på brandstationen i Næstved. Den nyudnævnte beredskabsdirektør Flemming Nygaard-Jørgensen ser frem til at få arbejdshandskerne på:

”Som beredskabsdirektør ser jeg selvfølgelig frem til at at smelte de fire organisationer sammen til én. Det bliver både spændende og udfordrende, men jeg har en klar forventning om, at vi inden udgangen af 2015 har skabt de nødvendige rammer på stationen i Næstved, så vi kan samle ledelse og administration og derved styrke det beredskabsfaglige miljø samt udnytte den forventede synergi ved større beredskabsenheder”, slutter han.

Lokale brandstationer lukker ikke
Selvom de fire beredskaber smeltes sammen til ét, er der ikke lagt op til lukning af brandstationer i nogen af de fire kommuner. Borgerne vil derfor hverken opleve længere responstid eller færre brandmænd med sammenlægningen.