Et nyt landsdækkende, moderniseret it-system letter processen for borgere på sygedagpenge. Det oplyser Ringsted Kommune i en pressemeddelse.

Fra 3. juni 2020 får Ringsted Kommune et nyt system, som på sigt vil gøre sagsbehandlingen nemmere og hurtigere både for virksomheder, selvstændige erhvervsdrivende og borgere. Systemet består af en online selvbetjeningsløsning til borgere. Det er desuden mere automatiseret og sikkert at betjene for kommunens ansatte. Det tidligere udbetalingssystem, som gik i drift i 2010, er nu blevet skiftet ud med et nyt, moderniseret it-system. Det nye system sørger for automatisk, elektronisk styring med sagsbehandling og udbetaling af sygedagpengene og automatisk bogføring.

Den nye selvbetjeningsløsning er endnu et skridt i retning af at gøre det mere enkelt og fleksibelt for både borgere og arbejdsgivere at være i kontakt med kommunen. Det nye system er lettere at betjene end det gamle, da systemet henter mange informationer automatisk. Informationerne skal ikke indtastes manuelt, så det mindsker risikoen for indtastningsfejl. Det betyder også, at sagsbehandling, hvor der ikke mangler informationer, kan gennemføres automatisk. Det er kun ved sager, hvor noget skal undersøges nærmere, at der oprettes en sag til en medarbejder. Medarbejderne kan derfor bruge deres tid på de sager, der kræver yderligere sagsbehandling, frem for at bruge tid på at taste i systemet.

Ændret service mens nyt sygedagpengesystem indføres.
Der vil være en overgangsperiode fra 20. maj 2020 og frem til det nye system bliver tilgængeligt 3. juni 2020, hvor sagsbehandlerne ikke kan benytte hverken det nye system, eller hente informationer omkring sager i det gamle. Dette betyder, at borgere og virksomheder i perioden kan opleve, at sagsbehandlingstiden bliver længere. Det vil heller ikke være muligt for os at svare på spørgsmål om indberetninger foretaget i denne periode.

Arbejdsgivere skal være opmærksomme på, at de fortsat har pligt til at anmelde sygefravær via NemRefusion senest 5 uger efter medarbejderens første fraværsdag. Hvis arbejdsgiveren ikke anmelder sygefravær rettidigt, kan der alene ydes refusion fra det tidspunkt, hvor sygefraværet er anmeldt. Arbejdsgivere kan læse nærmere om anmeldelsesreglerne på NemRefusions hjemmeside, hvor der også findes vejledninger og guider for brugen af systemet.

Fra onsdag, den 3. juni til torsdag, den 4. juni 2020, vil der være lukket for samtlige spørgsmål og henvendelser om sygedagpenge, fordi systemet sættes i drift, og medarbejderne skal lære systemet at kende.
Ringsted Kommune kan besvare spørgsmål om sygedagpenge igen fra mandag den 8. juni 2020.