Udendørsfaciliteterne ved Ringsted Sport Center står over for at skulle nytænkes, og nu påbegyndes arbejdet med at udforme en udviklingsplan for området. Målet med projektet er at skabe et tilgængeligt og inspirerende område for de eksisterende foreninger, de selvorganiserede brugere og andre nye potentielle brugergrupper – så vi kan få flest mulige aktive borgere.

Arbejdet foregår i samarbejde med DGI og interessenter for området ved Ringsted Sport Center for at sikre en bred involvering af så mange som muligt.

Det betyder også, at hvis du, din forening eller dit fællesskab har ideer og input til, hvordan vi kan skabe mere liv og aktivitet på udearealet, er der mulighed for at bringe dem i spil frem til den 28. februar via www.ringsted.dk/rsc.

Processen skydes i gang med et virtuelt Kick-off-møde den 20. januar fra kl.19.00 til 20.00 for alle interesserede. Efter at have deltaget i Kick-off-mødet vil du være klædt på til at bidrage med dine, din forenings eller dit fællesskabs idéer til, hvordan vi kan skabe mere liv og aktivitet på udearealet. Du vil få kendskab til baggrunden for projektet, hvordan du blandt andet kan finde inspiration og viden fra lignende projekter, hvilke forventninger der er i forhold til idébidrag, samt hvor du kan få hjælp, hvis du ønsker det.

Link til tilmelding til Kick-off-mødet kan findes på www.ringsted.dk/rsc.

Christian Abildgaard, leder af Ringsted Sport Center, siger:
”Jeg håber, at mange vil bidrage med deres ønsker for udearealet. Vi sigter mod en bred inddragelse – både af eksisterende brugere, men også af de potentielle brugere, der kan se sig selv bruge arealet med lidt tilpasninger eller tilføjelser af faciliteter”.

Christian tilføjer:
”Jo mere du argumenterer for din idé med relevant viden og fakta fra andre lignende projekter, jo større er chancen for, at der bliver arbejdet videre med din idé. På Ringsted Kommunes hjemmeside har du mulighed for at finde links til eksempler på koncepter og faciliteter fra udendørs projekter rundt omkring i Danmark. Brug også muligheden for at få DGI’s hjælp og sparring, da de har erfaring med at udvikle koncepter og aktiviteter på blandt andet facilitetsområdet.

Det bliver spændende at se, hvilke bidrag vi får”.

Til marts begynder næste del af processen, hvor selve udviklingsplanen for udearealerne bliver udarbejdet. Planen vil blive til i en dialogbaseret planlægningsproces med projektgruppens fagligheder, myndighedernes plangrundlag mv, samt interessenternes input, herunder en følgegruppe hvor blandt andet Handicaprådet og Ældresagen deltager.

Ringsted Sport Center og DGI forventer at have en plan med konkrete ønsker og tegninger klar til politisk behandling i juni 2021.

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Daniel Nørhave, siger:
”Planen kommer til at sætte retning for udviklingen af området ved Ringsted Sport Center i fremtiden. Da den vil være etapeinddelt, giver det mulighed for at realisere et projekt ad gangen og samtidig sikre sammenhængen til den samlede udvikling i og omkring Sport Centret i de kommende år. Jeg ser frem til, at vi finder pejlemærkerne for udearealerne inden for det næste halve år”.

Interessenter, som organiserede eller selvorganiserede brugere, foreninger, boligejer- eller grundejerforeninger i nærheden af udearealet samt nære eller brugende institutioner, er allerede blevet kontaktet om den kommende proces via deres leder eller formand.

Ønsker du at modtage mere info, kan du tilmelde dig informationsmails ved at skrive til Marianne Høyer på marianne.hoeyer@dgi.dk.

Læs mere her

Foto: ABW