Havreholm Gård Landbo Camping
Havreholmsvej 21, Balstrup
4100 Ringsted
Tlf. 42 44 07 58