Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Ringsted Kommune i tidsrummet 2021/04/08 til 2021/04/20.

Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at inkludere i deres rapport.

Unge med dårlig samvittighed – Nørregade, Ringsted

Kl. 17.03 ville en patrulje tage en snak med tre unge, der opholdt sig ved et offentligt kontor i den nordlige ende af Nørregade. Da de unge opdagede politiet, stak to af dem af i løb, men politiet fik fat i den ene. Der var tale om to drenge på 13 år fra Ringsted, som politiet fik en snak med om deres gøremål på stedet. Samtidig hermed anmeldte en lokal mand, at han havde set en løbende, ung mand smide en pose fra sig ved en skraldespand. Manden afleverede posen til patruljen, der kunne konstatere, at den indeholdt lidt hash. De to drenges værger blev tilkaldt til stedet, hvorefter politiet fik klarlagt, at de to drenge var i besiddelse af både salgsposer og en digitalvægt, som ikke umiddelbart var ulovlige i sig selv, men som ofte bliver anvendt til salg af euforiserende stoffer. Ingen af drengene kunne umiddelbart sættes direkte i forbindelse med den bortkastede hash, som den flygtende dreng havde kastet fra sig. Politiet formodede dog, at alle tre havde et vist kendskab til hinanden og kunne mistænkes for at være på stedet i anledning af besiddelse af euforiserende stoffer. De to drenges værger blev orienteret om politiets opfattelse af sammenhængen og blev samtidig gjort bekendt med, at de sociale myndigheder ville blive kontaktet og informeret om samme opfattelse af drengenes fritidsbeskæftigelse. Ingen blev sigtet for noget, ligesom drengene også er under den kriminelle lavalder på 15 år.

Brandundersøgelse – Gammel Slimmingevej, Slimminge, Ringsted – Køge

Kl. 12.04 slog beboerne i en stråtækt ejendom alarm til brandvæsnet og politiet, da de under ophold udendørs sammen med nogle gæster pludselig opdagede brand i stråtaget i nærheden af en skorsten fra et pillefyr. Alle personer var således i sikkerhed, så brandvæsnet kunne straks begynde slukning af ildebranden. Skaderne begrænsede sig primært til stråtaget og umiddelbart uden skader i underetagen eller de omkringliggende bygninger. Politiet skal nu undersøge brandstedet nærmere i et forsøg på at få afklaret den egentlige årsag til brandens opståen.

Udadreagerende passager i toget – Jernbanevej, Ringsted

Kl. 23.27 bad DSB-personale om assistance fra politiet, idet en mandlig passager ikke havde nogen billet og i øvrigt ikke ønskede at fortælle noget om egen identitet. Ved togets ankomst til Ringsted station blev en spirituspåvirket, 51-årig mand fra Korsør bortvist fra toget, efter at han havde oplyst sine personlige oplysninger til politiet og DSB. Kort tid efter havde han sneget sig ombord på toget igen og optrådt udadreagerende og højtråbende over for DSB-personalet. Det medførte så en frihedsberøvelse af den 51-årige, som også blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen på grund af adfærden over for DSB-personalet. Efterfølgende tilbragte han nogle timer i detentionen, indtil han blev vurderet egnet til at færdes i det offentlige rum uden at forulempe nogen.

Kørte trods kørselsforbud – Nordre Ringvej/Klosterparks Allé, Ringsted

Kl. 19.30 blev en 20-årig ny bilist fra Ringsted standset i en personbil, der kørte ad Nordre Ringvej i Ringsted ved Klosterparks Allé. Han burde dog ikke befinde sig bag rattet, da han sidste år havde fået et kørselsforbud og herefter ikke havde været oppe til en kontrollerende køreprøve, som kunne give ham kørekortet tilbage. Den 20-årige havde fået kørselsforbuddet efter at have fået to klip. Det første klip fik han, da han blev blitzet i en automatisk trafikkontrol og klippet som udløste kørselsforbuddet var for at anvende håndholdt mobiltelefon under kørslen.

Den 20-årige blev ved dagens kontrol sigtet for kørsel uden førerret for anden gang i år og kan nu forvente en klækkelig bøde for at køre uden kørekort i gentagelsestilfælde.

Et kørselsforbud gives til nye bilister, som inden for de første tre år de har kørekort får to klip eller begår en færdselslovsovertrædelse, som udløser et betinget frakendelse af førerretten. Et kørselsforbud betyder at førerretten inddrages indtil en ny teori- og køreprøve er bestået.

Sur på parkeringskontrollør – Nørregade, Ringsted

Kl. 12.30 slog en 51-årig mandlig parkeringskontrollør alarm til politiet, fordi en ophidset fører af en varebil overfusede ham. En patrulje kørte hurtigt til stedet og fik kontakt til både parkeringskontrolløren og en 27-årig mandlig chauffør fra Brøndby Strand. Parkeringskontrolløren havde ikke lidt fysisk overlast, efter at chaufføren var blevet temmelig irriteret over have fået en parkeringsafgift for en ulovlig parkering/standsning på vejen. Politiet fik genoprettet roen, så parkeringskontrolløren kunne overgive parkeringsafgiften til chaufføren. Ingen af parterne blev sigtet for noget efter politiets vurdering af det, der på verbalt plan var foregået mellem de to parter.

Kvinde på afveje – Kærehave, Ringsted

Kl. 16.55 anmeldte en lokal mand, at han under en gåtur ad naturstien i Kærehave havde fundet en ældre kvinde bag et hegn. Hun kunne ikke rigtig, hvorfor hun befandt sig på stedet eller i øvrigt forklare, hvor hun boede. En patrulje kørte til stedet og fik kontakt til kvinden, der var uskadt. Hun blev identificeret som en 88-årig kvinde fra Ringsted, som politiet transporterede retur til sin ældrebolig i byen.

Indbrud i Perioden

Bengerds Allé, Ringsted
Kildeskovvej, Ringsted