Sang og rytmik, motorik og bevægelse eller leg med sprog. Det er blot tre af de nye profiler, som hver dagplejer i Ringsted Kommunale Dagpleje har valgt. Hver dagplejer er nemlig blevet profildagplejer, og det giver en stærk ramme for hverdagen i dagplejen.

Klaus Hansen, formand for Børne- og Undervisningsudvalget, siger:

”Alle dagplejere i Ringsted Kommune arbejder allerede som en naturlig del af hverdagen blandt andet med børnenes sprog, motorik og generelle udvikling. Med profildagplejerne skaber vi nu en endnu tydeligere ramme for hver dagplejers pædagogiske arbejde. Det betyder også, at forældre nu kan se endnu mere konkret, hvordan vores dagplejere arbejder med leg, læring og dannelse i hverdagen,” siger Klaus Hansen.

Syv profiler skaber en stærk ramme om pædagogikken

Hver dagplejer i Ringsted Kommunale Dagpleje har valgt en af syv profiler. De syv profiler er:

  • Den cyklende dagpleje
  • Motorik og bevægelse
  • Sang og rytmik
  • Kunst og kultur
  • Leg med sprog
  • Naturdagplejer
  • Fra jord til bord

Profilerne skaber en ramme for det pædagogiske arbejde i den enkelte dagpleje. Alle profildagplejere vil lave et årshjul med aktiviteter og pædagogiske planer for de enkelte perioder.

En profildagplejer med motorik og bevægelse vil for eksempel præsentere børnene for forskellige måde at bruge deres krop på i dagligdagen. Nogle gange vil formiddagsmåltidet f.eks. foregå på et tæppe på gulvet i stedet for ved bordet, andre gange kan legen foregå på maven og triller bold til hinanden, eller man kan samle puslespil ved at børnene skal rundt i haven eller huset for at finde brikkerne.

”Alle vores dagplejere vil selvfølgelig fortsat arbejde med alle dele af børnenes udvikling. Så vores profildagplejer inden for motorik og bevægelse vil fortsat arbejde med børnenes sprog, sociale kompetencer og alle øvrige udviklingsområder. Men der vil være et skærpet fokus på netop den profil, som den enkelte dagplejer har. For eksempel vil dagplejeren være særligt opmærksom på, hvordan eksempelvis motorik og bevægelse måske kan bruges som løftestang til barnets generelle udvikling,” siger Klaus Hansen, formand for Børne- og Undervisningsudvalget.  www.rkd.aula.dk

  • Dagplejen i Ringsted Kommune består af 44 dagplejere, der passer børnene i eget hjem.
  • er der 170 børn i dagpleje.
  • Dagplejen har fire pædagoger, der fører tilsyn og råder og vejleder dagplejerne i børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Læs mere om Ringsted Kommunale Dagpleje og find de enkelte dagplejere og deres profil på hjemmesiden www.rkd.aula.dk

Foto: ABW