Efter mange års forarbejde har Ringsted Kommune fået en pilotnaturpark. Friluftsrådet byder Ringsted Pilotnaturpark velkommen i mærkningsordningen Danske Naturparker og vurderer, at udnævnelsen vil være til stor gavn for den sjællandske natur og mulighederne for at dyrke friluftsliv. Det oplyses i en pressemeddelse fra Ringsted Kommune.

Rislende vandløb, idylliske søer, dybe skove og bakkede landskaber. Det er noget af det, man vil kunne finde i Pilotnaturpark Ringsted, som er blandt de nyeste medlemmer af Danske Naturparker.
Pilotnaturpark Ringsted binder tre vigtige naturområder sammen: Suså, Allindelille Fredskov og Valsølille Sø. Kommunens store søer, Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø er centralt placeret i pilotnaturparken, som også omfatter store både offentlige og private skovområder. Pilotnaturparken kan komme til at grænse op til Nationalpark Skjoldungelandet og kan dermed opnå en størrelse på 5000 hektar.

I Ringsted Kommune er stor glæde over, at Ringsteds natur nu har fået et kvalitetsstempel som pilotnaturpark.
”Jeg er meget glad for, at vi nu har fået en pilotnaturpark i Ringsted Kommune, og glæder mig over, at så mange lodsejere og borgere bakker op om projektet. Vi kan nu forsætte det gode arbejde med at udvikle kommunens natur og friluftsliv. Kommunens køb af Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø i 2014 og det borgerdrevne projekt Ringsted Oplevelsessti er to afgørende grunde til, at vi står her i dag,” siger borgmester, Henrik Hvidesten.

Stor værdi for naturen og friluftslivet.
Danske Naturparker er Friluftsrådets mærkningsordning for større sammenhængende naturområder af regional eller national betydning. Friluftsrådet er glade for at kunne byde Ringsted Kommune velkommen i mærkningsordningen Danske Naturparker. ”Vi er rigtig glade for, at Pilotnaturpark Ringsted nu er en realitet. Pilotnaturpark Ringsted har en fantastisk natur med gode muligheder for friluftsliv, for eksempel omkring Haraldsted Sø, Gyrstinge Sø, Ringsted Å og Susåen, og det er et rigtig godt udgangspunkt. Vi glæder os især til, at der bliver arbejdet med at skabe større sammenhæng i pilotnaturparken,” siger Flemming Larsen, formand for nationalkomitéen for Danske Naturparker og bestyrelsesmedlem i Friluftsrådet.

Som pilotnaturpark skal man opfylde syv af de ti kriterier, der er for at være medlem af Danske Naturparker. Blandt andet skal minimum 50 procent af naturparkens areal være beskyttet natur, og naturparken skal være forankret lokalt gennem inddragelse af borgere og lodsejere.

Vigtigt at beskytte naturen.
Ringsted Kommune har i mange år arbejdet med at udvikle store dele af det område, som nu er optaget som pilotnaturpark. Der arbejdes blandt andet i øjeblikket med at udvikle Ringsted Ådal, og dertil kommer en række større og mindre projekter, der skal øge naturkvaliteten og skabe bedre muligheder for friluftsliv.

Borgere og lodsejere har været involveret i processen omkring udpegningen af pilotnaturparken. Blandt andet har fire lokalråd i Landsbyklyngen Søskovlandet været blandt de drivende kræfter bag initiativet.
Udvalgsformand, Torben Lollike glæder sig over, at kommunen nu skal arbejde med at forbedre naturen, friluftslivet og formidlingen i en pilotnaturpark. ”Det er en rigtig god nyhed for naturen og for borgerne, at Ringsted Kommune nu har fået grønt lys til at oprette en pilotnaturpark. Planter og dyr kommer til at få gavn af det udviklingsarbejde, vi nu skal i gang med, og vores borgere kan se frem til at opleve endnu mere spændende natur. Selv om pilotnaturparken utvivlsomt vil tiltrække gæster udenbys fra, er det vigtigt at få med, at det her også handler om at beskytte naturen,” understreger Torben Lollike, der glæder sig til samarbejdet med lodsejere og borgere om at udvikle pilotnaturparken. ”Vi skal sammen have fastlagt den geografiske afgrænsning og sætte gang i en række initiativer til glæde for hele kommunen”.

Der findes i alt 11 naturparker og tre pilotnaturparker, som er medlem af Danske Naturparker. Ud over Pilotnaturpark Ringsted, er Pilotnaturpark Nordals også netop blevet optaget i mærkningsordningen.