Ringsted Kommune har indgået ny kontrakt med sprogskolen Lærdansk om danskuddannelse til bl.a. flygtninge og indvandrere for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018. Lærdansk har stået for danskundervisningen i Ringsted Kommune i perioden 2001 til 2014.

Tilbuddene i Lærdansk retter sig primært mod flygtninge og indvandrere, som skal modtage danskuddannelse efter integrationsloven.

Sprogskolen tilbyder samtidig en såkaldt arbejdsmarkedsrettet danskuddannelse, som er et tilbud til udlændinge, der arbejder eller studerer i Ringsted Kommune, herunder også au pair-ansatte, som gerne vil lære det danske sprog.

Endelig er der indgået aftale om, at Lærdansk kan tilbyde supplerende forløb, hvor danskuddannelsen kombineres med praktik på en arbejdsplads, hvor den pågældende kursist kan træne sproget sammen med kolleger i en rigtig arbejdssituation. Dette forløb er målrettet udlændinge, som er tilmeldt jobcentret og får en offentlig ydelse.

Britta Nielsen, formand for Social- og arbejdsmarkedsudvalget er glad for det fortsatte samarbejde og udtaler:

”Vi har alle årene haft et godt samarbejde med Lærdansk og glæder os til et nyt samarbejde de kommende år. Lærdansk har fået kontrakten for danskundervisning, fordi deres tilbud var det økonomisk mest fordelagtige og samtidig fuldt ud kvalificeret. Herudover er de rigtig dygtige til at sammensætte undervisningsforløb, der tager hensyn til den enkeltes situation”.

Børn lærer sprog