Haraldsted Kirke er kendt fra valfarterne til Sct. Knud Lavards kapel og kilde ved skoven øst for landsbyen. Tæt ved lå Haraldsted Kongsgård, hvorfra Knud Lavard red ud for at mødes med sin fætter Magnus i Haraldsted skov.

Den romanske del af skibet i kløvet kamp kan være fra før 1100, mens de store udvidelser er fra slutningen af Middelalderen. Tårnet bærer årstallet 1478.

Bemærk den fornemt udskåret dør, stoleværk og monstranshus fra 1525. Det store korbuekrucifix er fra samme tid. Malmdøbefonten stammer fra 1300-tallet, mens alter og prædikestol fra Christian IVs tid.

Læs mere på kirkens hjemmeside: https://haraldstedkirke.dk/

Dit Ringsted havde kameraet med på en smuk oktoberdag.

Foto: ABW