Byrådet i Ringsted Kommune har vedtaget visionsplanen for udviklingen af udearealerne ved Ringsted Sport Center. Visionsplanen er en langsigtet ramme for udviklingen af området. Ringsted Sport Center og DGI siger tusinde tak for alle input, ideer og tanker gennem hele forløbet!

Visionsplanen er udviklet på baggrund af de mange gode og spændende forslag og input, der er modtaget i starten af året. Ud over mulighed for en masse idræt og bevægelse for både foreninger og selvorganiserede, er der også taget højde for ønsker om at skabe rammer for fællesskab og god sammenhæng og flow i disponeringen af det store areal. Visionsplanen sætter ord og billeder på et område, der både kan inspirere og motivere alle aldre til mere bevægelse og dermed medvirke til målsætningen om flest mulige aktive borgere i Ringsted Kommune.

I visionsplanen er indarbejdet et oplæg til faseinddeling af udviklingen af området, og nu er det op til det politiske udvalg og byrådet, om og hvordan der skal arbejdes videre med projektet.

Hvis du ønsker at se mere om processen og arbejdet, kan du stadig finde information og inspiration på www.ringsted.dk/rsc

Foto: ABW