ringsted nyfriRingsted Ny Friskole
Bringstrupvej 31
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 73 86
[email protected]

Følg Ringsted Ny Friskole på Facebook

Den frie skole
Ringsted Ny Friskole blev til i 1987 på initiativ fra forældre. I sine første leveår lejede skolen lokaler i Ringsted by, men i 2003 blev den gamle Bringstrup Skole købt. Skolen er beliggende i den lille landsby Bringstrup omkring fem kilometer fra Ringsted mod Sorø. I 2008 blev en tilbygning bygget til den gamle skole. Det betyder, at der i dag er plads til SFO, indskoling samt nyt musik- og fysiklokale. Skolen har desuden Gymnastiksal, Billedkunst-, Håndarbejde-, Hjemkundskab- og Sløjdlokale.

skole2Et nærværende fællesskab
Ringsted Ny Friskole er en skole, som lever og ånder i den danske tradition af friskoler. Her er fællesskab og samvær, på tværs af holdninger, med til at udvikle både børn og voksne. Skolens mål er det forpligtende fællesskab for de personer, der vælger skolen. Fællesskab, udvikling og faglighed går hånd i hånd som de bærende elementer i skolens værdigrundlag. Her tror man på, at fællesskab er den bedste basis for både trivsel, udvikling og læring. Det gør man, fordi udgangspunktet er, at læring sker bedst i relationer til andre mennesker. På Ringsted Ny Friskole vil det enkelte barn blive udfordret på eget niveau, både fagligt såvel som socialt, alt sammen i forhold til fællesskabet.

Kigger man nærmere på fællesskabets rolle, kommer den særligt til udtryk igennem blandt andet fælles morgensamling, lejrskole, temauger og forestillinger. Herigennem får både elever, forældre og ansatte en række fælles oplevelser som knytter dem sammen. Et barns udvikling og læring ses nemlig som en fælles mission, som alle dele af fællesskabet deltager i.

skoleEt tillidsfuldt læringsmiljø
Læringsmiljøet på Ringsted Ny Friskole er baseret på elementerne glæde og tillid. Det kommer særligt til udtryk i den daglige undervisning. Skolen tilbyder en mangfoldig undervisning, hvor der anvendes mange forskellige tilgange til læring. Her vægtes ”Det levende ord”, den musikalske, den kreative og den boglige indgangsvinkel til undervisningen. Denne undervisning bliver nøje organiseret med et fagopdelt skema, som afbrydes af fordybelses- og temauger, hvor tværfaglighed kommer i spil. Når eleverne når mellemtrinet trænes de i projektarbejdsformen, så de er klar til videre uddannelse og job.

Masser af traditioner
Et fællesskab skabes igennem fælles oplevelser og traditioner. Derfor er disse vigtige for skolen. På Ringsted Ny Friskole har man mange årlige, tilbagevendende traditioner, heriblandt Høstfesten, Juleklippe og -klistre  dag, emneuger, skolekomedier, lejrskoler og meget mere. Det giver mulighed for, at eleverne i deres tid på skolen får nogle genkendelige, men også forskellige, oplevelser med i bagagen.


sølvpartner