Ringsted Kommune har ansøgt om at blive Dansk Naturpark og blev i 2020 Pilotnaturpark, som er forstadiet. Senest i februar 2025 skal kommunen ansøge Friluftsrådet om at få status som Naturpark. Forinden skal naturparkens geografiske afgrænsning fastlægges, og der skal udarbejdet en plan for naturparken med visioner, mål og konkrete forbedringsforslag.

Til det arbejde nedsætter Ringsted Kommune nu et nyt udvalg, et såkaldt §17, stk. 4-udvalg, som skal følge og deltage aktivt i arbejdet med udviklingen af en naturparkplan.

Hvis du er lodsejer, borger, ildsjæl, erhvervsdrivende eller bruger af kommunens natur og har stor interesse for naturpark-projektet, har du nu mulighed for at blive medlem af Pilotnaturpark-udvalget. Udvalget skal rådgive kommunens politikere og sikre lokal inddragelse og opbakning. Der er et digitalt møde for interesserede:

• Onsdag den 3. marts 2021 kl. 17-19

Pilotnaturpark-udvalget

Medlemmerne i Pilotnaturparkudvalget skal udvælges blandt tre grupper:

• 3 medlemmer fra byrådet (formand for Klima- og Miljøudvalget, Torben Lollike, formand for Plan- og Boligudvalget Per Flor, og formand for Kultur- og Fritidsudvalget Daniel Nørhave)
• 4 medlemmer af borgere, ildsjæle, interesserede
• 8 medlemmer af grundejere og lodsejere fra forskellige steder i kommunen langs naturområderne

Tilmeld dig senest den 22. februar – læs mere her

Foto: ABW